| 12:45 | Bert Mateboer

Veel fabrieken in Italië moeten sluiten

Fabrieken en bedrijven in Italië die zich niet met essentiële producten of diensten bezighouden, moeten sluiten. Met ingang van woensdag om 13.00 uur. Die maatregel heeft de Italiaanse overheid bekendgemaakt.

De regel geldt in ieder geval tot 3 april. Het betekent dat een groot deel van het transport van en naar Italië stil zal komen te liggen. TLN adviseert dringend om voor alle Italië transporten contact op te nemen met de opdrachtgever dan wel de klant, om te beoordelen of het betreffende transport is toegestaan.

Minister-president Conté heeft de maatregel per decreet opgelegd. “Het is de moeilijkste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, er zijn geen alternatieven voor de harde maatregelen die we nemen,’’ zo zei hij tijdens een speciale uitzending op de televisie.

Lijst essentiële diensten

Er is een lijst van diensten die als essentieel gelden en dus van de maatregel zijn uitgesloten. Die lijst is gelukkig behoorlijk lang:

01 landbouwgewassen en productie van dierlijke producten, jacht en aanverwante diensten

03 visserij en aquacultuur

10 levensmiddelenindustrie

11 drankenindustrie

13.96.20 vervaardiging van andere technische en industriële textielartikelen

13.94 vervaardiging van touw, touwen, touwen en netten

13.95 vervaardiging van weefsels en artikelen in dergelijke materialen (excl. kledingartikelen)

14.12.00 pakjes scrubs, uniformen en andere werkkleding

17 papierfabricage

18 printen en riprdozuine van geregistreerde media

19 vervaardiging van cokes en aardolie raffinageproducten

20 productie van chemicaliën

21 vervaardiging van basisfarmaceutische produkten en farmaceutische preparaten

22.1 vervaardiging van rubberartikelen

22.2 vervaardiging van kunststof artikelen

23.19.10 vervaardiging van laboratoriumglaswerk, hygiënisch gebruik, apotheek

23.20.00 vervaardiging van vuurvaste producten

24.42.00 productie van aluminium en halfafgewerkt

26.60.02 vervaardiging van elektromedische toestellen (met inbegrip van vrijstaande onderdelen en toebehoren)

26.60.09 vervaardiging van ander bestralingsgereedschap en andere elektrotherapeutische apparatuur

28.95.00 vervaardiging van machines voor de papier-en kartonindustrie (inclusief onderdelen en toebehoren)

32.50 vervaardiging van medische en tandheelkundige hulpmiddelen en benodigdheden

33.12.40 reparatie en onderhoud van apparatuur voor koeling en ventilatie

33.13.03 reparatie en onderhoud van medische diagnoseapparatuur, chirurgische en veterinaire apparatuur, toestellen en gereedschap

33.12.53 rodipond en onderhoud van machines voor chemische, petrochemische en petrochemische en olie-industrie

33.12.60 reparatie en onderhoud van landbouwtrekkers

33.12.70 reparatie en onderhoud van andere machines voor landbouw, bosbouw en veeteelt

33.13.04 reparatie van laboratoriumdistillatietoestellen, laboratoriumcentrifuges en echografische schoonmaakmachines voor laboratoria

33.16.00 reparatie en onderhoud van vliegtuigen en ruimtevaartuigen

33.17.00 reparatie en onderhoud van spoor, trambaan, trolleyway en metrolend materieel (excl. motoren)

33.20.07 installatie van medische diagnoseapparatuur, tandheeltoestellen en gereedschap

33.20.08 installatie van elektromedische apparaten

35 levering elektriciteit, gas, stoom en airco

36 inzameling, behandeling en levering van water

37 beheer van rioleringsnetwerken

38 afvalinzameling, behandeling en verwijdering; materiële terugwinning

39 revalidatieactiviteiten en andere afvalbeheer

43.21 installatie van elektrische systemen

43.22.01 installatie van sanitair, verwarming en airconditioning (inclusief onderhoud en reparatie) in gebouwen of andere werken van

43.22.02 cynosttarllazzoionnee van gasdistributiefabrieken (inclusief onderhoud en reparatie)

43.22.03 installatie van brandblusinstallaties (inclusief geïntegreerde en onderhoud en reparatie)

45.2 onderhoud en reparatie van motorvoertuigen

45.3 handel in onderdelen en overtollige motorvoertuigen

45.4 voor onderhoud en reparatie van motorfietsen en handel in aanverwante onderdelen en toebehoren

46.49.10 groothandel in papier, karton en briefpapier

46.69.94 groothandel in brand-en ongevallenartikelen

49.10.00 personenvervoer per spoor (interstedelijk)

49.20.00 goederenvervoer

49.31.00 vervoer over land passagiers in stedelijke en voorstedelijke gebieden

49.32.10 taxivervoer

49.32.20 vervoer per verhuur van auto ‘ s voor rehouse met chauffeur

49.41.00 goederenvervoer over de weg

49.50.10 vervoer per gasleidingen

49.50.20 vervoer van vloeibare pijpleidingen

50 zeevervoer over zee en waterwegen

51 luchtvervoer

52 Opslag-en vervoersondersteunende activiteiten

53 postdiensten en koeriersactiviteiten

j (58 tot 63) informatie-en communicatiediensten

k (64 t / m 66) financiële en verzekeringsactiviteiten

72 wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling

74.3 vertaling en vertaling

75 veterinaire diensten

80.1 particuliere toezichtdiensten

80.2 diensten in verband met toezichtsystemen

81.22.01 sterilisatie van medische apparatuur

81.29.91 reiniging en wassen van openbare ruimtes, sneeuw en ijs verwijderen

81.29.99 andere schoonmaakwerkzaamheden nca

82.20.00 callcenter activiteiten

84 openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekering

85 onderwijs

86 gezondheidszorg

87 residentiële sociale zorg

88 niet-residentiële sociale bijstand

94 activiteiten van economische, werkgevers en beroepsorganisaties

 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie