Rijtijden EU

De Europese Unie heeft voor ons vastgelegd hoe lang we maximaal mogen rijden en hoe lang we minimaal moeten pauzeren en rusten. Op 11 april 2007 werden de rij- en rusttijden voor het laatst aangepast en opnieuw vastgesteld, in de verordening 561/2006. De rij- en rusttijden zijn in de Nederlandse wet opgenomen in het Arbeidstijdenbesluit Vervoer.

 • Maximale aaneengesloten rijtijd: 4,5 uur
 • Maximale dagelijkse rijtijd: 9 uur, 10 uur (tweemaal per week)
 • Maximale wekelijkse rijtijd: 56 uur
 • Maximale tweewekelijkse rijtijd: 90 uur

Rusttijden EU

 • Minimale dagelijkse rust: 11 uur
 • Gesplitste rust: 3 + 9 uur
 • Minimale verkorte rust: 9 uur (driemaal per week toegestaan; bij dubbele bemannning 9 uur in periode van 30 uur)
 • Minimale wekelijkse rust: 45 uur ononderbroken, mag eenmaal per twee weken worden verkort tot 24 uur; moet voor het einde van de derde week gecompenseerd zijn.

Pauzes

 • Pauze in rijtijden: 45 minuten na 4,5 uur rijden, mag opgesplitst zijn in een onderbreking van tenminste 15 minuten en tenminste 30 minuten (moet in die volgorde).
 • Pauze in arbeidstijd: 30 minuten bij arbeidstijd van tussen de 6 en 9 uur; 45 minuten bij arbeidstijd van 9 uur en langer. Deze pauzes mogen worden opgesplitst in periodes van tenminste 30 minuten.

Voorwaarden nachtarbeid

 • 43 nachten per 16 weken of 20 uur per 2 weken tussen 00:00 uur en 06:00 uur.
 • De maximale arbeidstijd bij nachtarbeid is 10 uur in de periode van 24 uur vanaf het begin van de dienst of 12 uur mogelijk bij collectieve regeling.

De bovenstaande rij- en rusttijdenregeling geldt alleen binnen de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.Wanneer de rit voert naar een bestemming in één van de onderstaande landen, zijn de rij- en rusttijden volgens het zogeheten AETR-verdrag van kracht.


AETR-verdrag
 • Albanië
 • Andorra
 • Armenië
 • Azerbeidzjan
 • Bosnië/Herzegovina
 • Kazachstan
 • Kroatië
 • Macedonië
 • Moldavië
 • Montenegro
 • Oekraïne
 • Oezbekistan
 • Rusland
 • Servië
 • Turkije
 • Turkmenistan of Wit-Rusland

Rijtijden AETR

Dagelijkse rijtijd

 • Totale rijtijd tussen 2 rusttijden (dagelijks of wekelijks)
 • Normaal: maximaal 9 uur
 • Maximaal 2 x per week: 10 uur

Ononderbroken rijtijd

 • Na 4,5 rijtijd neemt bestuurder onderbreking van 45 aaneengesloten minuten
 • Mag worden vervangen door onderbreking van minimaal 15 minuten (totaal minimaal 45 minuten)

Tweewekelijkse rijtijd

 • Mag niet meer bedragen dan 90 uur

 


Rusttijden AETR

Dagelijkse rusttijd

 • Normaal: periode van 11 uur aaneengesloten rust
 • Mag gesplitst worden in 2 of 3 perioden:
 • minimaal 4 ononderbroken uren of (1+3, 3+1 of 2+2 uren), gevolgd door:
 • minimaal 8 ononderbroken uren
 • Verkorte dagelijkse rust: minimaal 9 uur, minder dan 11 uur (compensatie vereist, max. drie keer per week)
 • Meervoudige bemanning: minimaal 8 uur (periode 30 uur)

Wekelijkse rusttijd

 • Normaal per week: periode van 45 uur aaneengesloten rust
 • Verkorte wekelijkse rust:
 • Op standplaats minimaal 36 uur, mits compensatie
 • Buiten standplaats minimaal 24 uur, mits compensatie

AETR Bijzonderheden

Bij een tussentijdse wijziging van de bestemming gelden de bepalingen van de verordening of het AETR-verdrag vanaf de laatstgenoten dagelijkse of wekelijkse rusttijd Bijvoorbeeld: Een chauffeur krijgt vanuit Roermond opdracht een groep toeristen op te halen in Milaan. Tijdens een tussenstop in München hoort hij van het bedrijf dat hij ingezet wordt voor een andere rit: hij moet een groep voetbalsupporters ophalen in Minsk (Wit-Rusland). Op dat moment worden op de gehele rit (van Roermond naar Minsk) de AETR bepalingen van toepassing.

Wanneer gedurende een week één of meerdere ritten onder het AETR-verdrag worden uitgevoerd, zijn de bepalingen voor de wekelijkse en tweewekelijkse rij- en rusttijd uit het AETR-verdrag op die periode van toepassing.