Tickets Truckstar Festival 2021

For English see below

Truckstar Festival 24 en 25 juli 2021 afgelast

Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten dat het Truckstar Festival op 24 en 25 juli 2021 moet worden afgelast. Dit jaar zou het festival, dat traditiegetrouw plaatsvindt op het TT Circuit in Assen, haar 40ste editie beleven.

“Wij hielden in ons achterhoofd al enige tijd rekening met deze uitkomst”, aldus brandmanager Freek Mulder. “De huidige onzekerheid rondom de (on)mogelijkheden om een event van deze omvang te kunnen organiseren heeft ons tot dit besluit gebracht. Tel daarbij de nog te verwachten extra covid-maatregelen vanuit de (lokale) overheid en iedereen zal begrijpen dat we voor een nagenoeg onmogelijke opgave staan. Het annuleren van het Truckstar Festival is dan het enig juiste besluit. De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers, deelnemers, exposanten, leveranciers, crew en vrijwilligers is onze grootste prioriteit.”

We onderzoeken de mogelijkheden om later in het jaar een soort ‘light-variant’ van het event te kunnen organiseren. Zodra er meer bekend is over een eventuele nieuwe datum en in welke vorm het Truckstar Festival zal plaatsvinden zullen wij dit via de bekende kanalen communiceren.

Inschrijvingen

De loting voor de baankaart heeft nog niet plaatsgevonden, tevens is de inschrijving voor de speciale categorieën gesloten. Iedereen die zich ingeschreven heeft krijgt nog persoonlijk bericht.

Toegangskaarten

De kaartverkoop is niet van start gegaan. Wel zijn er acties geweest met toegangskaarten voor het Truckstar Festival. Degene voor wie dit van toepassing is, zal hierover persoonlijk bericht ontvangen.


Truckstar Festival on July 24 and 25, 2021 canceled

With pain in our hearts, we have to decided that the Truckstar Festival wil be canceled on July 24 and 25, 2021. This year, the festival, which traditionally takes place at the TT Circuit in Assen, would experience its 40th edition.

“We had been taking this outcome into account for some time,” says brand manager Freek Mulder. “The current uncertainty surrounding the (im)possibilities of organizing an event of this size has brought us to this decision. Add to this the additional covid measures to be expected from the (local) government and everyone will understand that we are facing an almost impossible task. Canceling the Truckstar Festival is then the only correct decision. The health and safety of our visitors, attendees, exhibitors, suppliers, crew and volunteers is our top priority.”

We are investigating the possibilities of organizing a kind of ‘light variant’ of the event later in the year. As soon as more is known about a possible new date and in what form the Truckstar Festival will take place, we will communicate this via the known channels.

Registration

The draw for tickets has not yet taken place, and the registration for the special categories is closed. Everyone who has registered will receive a personal message.

Entrance tickets

Ticket sales have not started. There have been promotions with tickets for the Truckstar Festival. The person for whom this applies will receive a personal message.