Voorzichtig herstel transport
| 13:07 | Truckstar Redactie

Voorzichtig herstel transport

De bedrijvigheid en omzet in de transport- en logistiek-sector stijgen.

Goed nieuws dus voor het transport, het voorzichtige herstel zet door en er gloort weer hoop. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer; de problemen die de sector al geruime tijd tergen, zijn nog niet over.

Zo is de verbetering fragiel en blijft de financiële situatie van veel transportbedrijven zorgelijk. De gevolgen van de crisis zullen bij veel ondernemers nog lange tijd gevoeld worden.

Dit schrijft TLN in haar Conjunctuurbericht derde kwartaal 2013 die gebaseerd is op de conjunctuur-enquête van TLN onder haar leden over het derde kwartaal.

Meer vertrouwen maar wel nog zwaar weer

Ondernemers hebben weer meer vertrouwen in de toekomst nu voor het tweede kwartaal achtereen de economische situatie van de transportsector is verbeterd. Van alle ondernemers meldt 45 procent een hogere bedrijvigheid in het afgelopen kwartaal ten opzichte van een jaar geleden. Maar TLN waarschuwt voor te veel optimisme. Veel bedrijven zitten nog steeds in financieel zwaar weer.

Vrachtprijzen blijven laag

Door de sterke – en veelal oneerlijke – concurrentie blijven de vrachtprijzen erg laag. Maar liefst 47 procent van alle bedrijven die meededen aan de enquête maakt geen winst. Slechts vier procent van alle ondernemers meldt hogere vrachtprijzen in het derde kwartaal.

Het aantal ondernemers dat de situatie ziet verslechteren is nog steeds groter dan het aantal dat verbetering ziet. Toch worden deze verschillen steeds kleiner. Het aantal positief gestemde ondernemers is in oktober toegenomen tot twintig procent ten opzichte van juli 2013, terwijl het aantal negatief gestemde ondernemers is afgenomen van 43 naar 25 procent. Ook het vertrouwen neemt langzaam toe en ligt momenteel op het hoogste niveau sinds het tweede kwartaal 2011.

Bouwvervoer blijft kwakkelen

De verbetering van de markt verschilt erg per type vervoer. Het tank/silo-vervoer, binnenlandse distributie en koeriersbedrijven profiteren van de toegenomen vraag. Bouwgerelateerde transportbedrijven, zoals kiepauto en bouwmaterialenvervoer, zien echter nauwelijks verbetering. Aangezien van al het vervoerde gewicht op de Nederlandse wegen bouwmaterialen ongeveer 25 procent in beslag neemt, kunnen we volgens TLN pas echt van herstel voor de hele transport en logistiek sector spreken als ook deze markten verbetering laten zien.

 

Foto: Er is nog een lange weg te gaan maar er gloort weer hoop.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie