Tijdelijk truckverbod N200 Halfweg
| 16:18 | Truckstar Redactie

Tijdelijk truckverbod N200 Halfweg

Op de N200 is bij Halfweg voor de komende zes maanden een vrachtwagenverbod ingesteld.

Het verbod is vandaag – 26 november – ingegaan en maakt de toegang tot het Westelijk Havengebied bij Amsterdam iets lastiger. De reden is de onverwacht beroerde technische toestand van de Rijnlandse Boezembruggen bij Halfweg.

Deze bruggen voldoen niet meer aan de veiligheidsnormen. Er mag momenteel slechts met een maximale aslast van 8,5 ton en 34 ton totaalgewicht over de bruggen gereden worden. Maar omdat het voor de politie praktisch onmogelijk is alle passerende trucks te controleren, heeft Rijkswaterstaat heeft besloten tot een totaalverbod voor trucks. Lijnbussen mogen wel over de bruggen.

Er gold al een beperking voor zwaartransporten en de maximale aslast was al teruggeschroefd naar tien ton. Naar verwachting duren de herstelwerkzaamheden zes maanden. Tot die tijd kun je omrijden via de A10, A4 en A9, en via de Westrandweg (A5) die over een maand geopend wordt. De omleidingen staan aangegeven.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie