Eerste openbare LNG-pomp in Zwolle
| 14:36 | Truckstar Redactie

Nu ook LNG tanken in Duiven

LNG krijgt nu echt voet aan de grond in Nederland. Nu is ook in Duiven een vulpunt geopend.

LNG is sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt aardgas. Diverse truckfabrikanten zoals Volvo en MAN bieden momenteel trucks aan die (deels) op LNG rijden. Maar met die trucks moet je wel ergens LNG kunnen tanken.

Het vulpunt in Duiven ligt op een slimme plek aangezien er in die hoek van Nederland redelijk wat transportbedrijven zitten. Wim Bosman, Middelkoop, Rotra en afvalverwerker Sita zullen gaan gebruik maken van het vulpunt. Het is overigens een mobiel vulpunt en het is neergezet op industrieterrein Innofase door GDF SUEZ LNG Solutions.

Voordelen van LNG
De voordelen van LNG boven diesel zijn voor diverse transportbedrijven de moeite van de investering waard. Ten eerste is LNG goedkoper dan diesel. “Op dit moment kan LNG dertig tot veertig procent onder de dieselprijs worden aangeboden, gecorrigeerd voor de energie-inhoud”, zo zegt men bij GDF SUEZ.

Maar er zijn ook milieuvoordelen. Het gas verbrandt veel schoner dan diesel. Er is amper uitstoot van fijnstof, zwavel en stikstofoxide. Maar ook de hoeveelheid CO2-uitstoot is lager, zo’n vijftien tot twintig procent minder dan bij een vergelijkbare dieseltruck.

Voor veel transportbedrijven zijn dit een interessante punten, aangezien ze op die manier klanten kunnen winnen die baat hebben bij een schone manier van transport.

Het tankstation in Duiven kwam tot stand in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland, de gemeente Duiven en industriegebied Innofase. Deze partijen spelen – net als de eerder genoemde transportbedrijven en SITA – een actieve rol in het project ‘De Truck van de Toekomst’. Truck van de Toekomst is een programma vanuit Agentschap NL, waarbinnen dit project is toegekend, met als doel de toepassing te bevorderen van dieselalternatieven voor vrachtauto’s.

Je kunt ook in Veghel en Zwolle LNG tanken. Shell opent nog eens tien LNG vulpunten in Nederland.

Foto: Volvo verkocht in 2012 in Nederland 26 FM MethaanDiesels. Nog eens 26 staan er in de orderboeken.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie