Noren vechten tegen illegale cabotage
| 15:56 | Truckstar Redactie

Noren vechten tegen illegale cabotage

In Noorwegen richt illegale cabotage flinke schade aan in het binnenlands transport.

Noorwegen is geen EU-lidstaat, maar heeft wel een groot aantal overeenkomsten met de EU. De Europese cabotageregeling is er één van maar daar wordt volop misbruik van gemaakt, zo bericht onder andere Transportmagasinet.

Trucks komen met een symbolische lading van één pallet Noorwegen in, en storten zich vervolgens in het binnenlands transport, zo stelt de Noorse werkgeversorganisatie NLF (Norges Lastebileierforbund).

Idee is minder lege km’s
Het idee van de cabotageregeling is om een buitenlandse truck de mogelijkheid te geven om na een buitenlandse vracht gelost te hebben, minder lege kilometers te laten rijden naar een andere Noorse locatie voor een terugvracht. Onderweg wordt een lading opgepikt voor een Noorse bestemming in de buurt van waar de terugvracht klaarstaat. Zo mogen er drie binnenlandse ritten in een periode van zeven dagen uitgevoerd worden.

“Maar het kan niet zo werken dat transportbedrijven een groot deel van hun binnenlands transport uit laten voeren door buitenlandse trucks die in grote getale iedere dag in heel Noorwegen leegkomen”, zegt Per Madsen van de NLF.

“Daarmee wordt cabotage op een vantevoren geplande en permanente manier gebruikt. Dat is tegen de geldende regels en de transportminister kan dit niet langer door de vingers zien”, aldus Madsen.

Anti-cabotageplan
Zijn organisatie heeft samen met enkele politici een anti-cabotage plan gesmeed en dit naar de transportminister gestuurd. Het plan voorziet in een betere samenwerking tussen vijf controlediensten in Noorwegen: de Noorse Rijkswaterstaat, de arbeidsinspectie, de douane, de belastingdienst en de politie. Door betere samenwerking en een gezamenlijke strategie kan effectiever gecontroleerd worden.

Ook de volgende punten zijn onderdeel van het plan:

Verlader/opdrachtgever mede aansprakelijk
In Finland bestaat regelgeving die de verlader in grotere mate verantwoordelijk stelt bij cabotage-overtredingen. Dat zou in in Noorwegen ook kunnen.

Kan de chauffeur niet aantonen dat hij een internationale rit uitvoert of een legale cabotagerit, dan moet er direct een boete volgen.

Daarbij moet ook de opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden. De chauffeur mag niet verder rijden tot de boete betaald is.

Legale cabotagerit vantevoren aanmelden
Legaal cabotagewerk moet in een centraal register worden aangemeld door de opdrachtgever, voor aanvang van de rit. Klopt er iets niet, dan is de opdrachtgever aansprakelijk.

Een internationale rit moet ook een echte internationale rit met een echte lading zijn. Dit om te voorkomen dat men even de grens overwipt om een paar lege paletten op te pikken en weer met een schone cabotagelei te beginnen. Daarom moet er ook geen laden en lossen in de buurt van de Noorse grens plaatsvinden.

Geen langdurig verblijf
Verder wil de NLF dat er beperkingen komen aan hoelang buitenlandse chauffeurs in Noorwegen ergens op een parking op een retourvracht moeten wachten. Die wachttijd kan oplopen tot enkele weken en leidt tot crimineel gedrag van enkelen, zoals dieseldiefstal. Enkele jaren terug bestond dit probleem in Noorwegen niet.

Boetes direct betalen
Teveel boetes aan buitenlandse chauffeurs blijven onbetaald. Bovendien wordt er milder opgetreden tegen chauffeurs uit andere landen dan tegen Noorse chauffeurs. Boetes aan buitenlandse chauffeurs moeten daarom ter plekke gegeven worden, in plaats van administratief afgehandeld worden, en direct betaald worden. De truck moet vastgehouden worden tot de boete betaald is.

Trucks mogen niet meer dan 600 liter diesel in de tank(s) hebben als ze Noorwegen inrijden. Neemt men meer diesel mee, dan moet dat als economisch delict gezien worden, en alszodanig bestraft worden.

Ook effect op NL-trucks in Noorwegen
Een aantal van deze punten – mits het plan volledig wordt overgenomen door de Noorse regering – zal ook een effect hebben op Nederlandse transporteurs die op Noorwegen rijden.

Voorbeeld
Maar vanuit Nederland kunnen we dit Noorse plan wel als voorbeeld zien van hoe een land en een transportsector zich kan beschermen tegen oneerlijke concurrentie door transportbedrijven die met lage lonen-chauffeurs rijden en illegale cabotage uitvoeren.

Ook in Nederland is de controle matig, en lijken grote bedrijven, waaronder enkele grote Nederlandse transporteurs, de cabotageregels volledig aan hun laars te lappen. 

1 Reactie
Meepraten? Schrijf hier jouw reactie