Haven Rotterdam
| 09:40 | Arjan Olsthoorn

Haven Rotterdam ziet verandering: minder containers, meer LNG

Het jaar 2023 markeerde een periode van verandering en vooruitgang in de Rotterdamse haven, met een daling van 6,1% in de goederenoverslag als gevolg van geopolitieke onrust, economische factoren en inflatie.

Desondanks werden belangrijke stappen gezet richting een duurzamere haven, met investeringsbeslissingen zoals het CO₂-transport- en opslagproject Porthos, de aanleg van een nationaal waterstofnetwerk, nieuwe walstroomaansluitingen en landaanwinning in de Prinses Alexiahaven.

Financieel gezien kende het Havenbedrijf een stabiel jaar. Met een stijging van de opbrengsten tot € 841,5 miljoen en een netto resultaat van € 233,5 miljoen, ondanks een lichte daling ten opzichte van 2022 door eenmalige kostenposten. De investeringen van het Havenbedrijf bleven hoog, met een totaal van € 295,4 miljoen. Gericht op projecten zoals de uitbreiding van containerterminals, landaanwinning en verbeterde infrastructuur.

Stijging LNG-opslag

In termen van overslag waren er verschillende trends zichtbaar. De overslag van droog massagoed daalde, vooral in kolen en overig droog massagoed, terwijl agribulk en ijzererts & schroot juist toenamen. Nat massagoed liet ook een afname zien, met dalingen in ruwe olie en minerale olieproducten, maar een stijging in LNG. In het containersegment daalde de overslag, maar belangrijke investeringen en projecten werden aangekondigd om de capaciteit en efficiency te verbeteren.

Belangrijke investeringen in havenontwikkeling omvatten uitbreidingen van containerterminals door APMT en RWG, de introductie van de Container Exchange Route (CER), de operationele status van Nextlogic en de verbreding van het Yangtzekanaal om grotere schepen te accommoderen.

Uitbreiding APMT en RWG

Containerterminals APM Terminals en Rotterdam World Gateway (RWG) hebben in 2023 aangekondigd hun terminals in de Prinses Amaliahaven te gaan uitbreiden. De uitbreiding van APMT beslaat een terrein van zo’n 47,5 hectare. Dat is inclusief een diepzeekade met een totale lengte van één kilometer. Met de uitbreiding van APMT komt er ongeveer twee miljoen TEU aan terminalcapaciteit bij. De oplevering van de kademuur staat gepland voor de tweede helft van 2024. Bij RWG betreft de uitbreiding ongeveer 45 hectare terminalterrein en 920 meter kademuur. De capaciteit van RWG groeit hiermee gefaseerd met 1,8 miljoen TEU. Beide terminals worden voorbereid op het gebruik van walstroom en zullen CO₂-neutraal opereren.

Ontwikkeling duurzame projecten

Maatschappelijke waardecreatie werd nagestreefd door voortgang in de energietransitie, met projecten zoals Porthos en de aanleg van een nationaal waterstofnetwerk. Het gebruik van walstroom voor cruiseschepen en andere schepen verminderde uitstoot en geluidsoverlast, terwijl initiatieven zoals Distro Energy de handel in groene energie bevorderden.

Vooruitkijkend naar 2024, wordt verwacht dat de Rotterdamse haven blijft streven naar stabiliteit en vooruitgang. Met verdere ontwikkeling van duurzame projecten, investeringen in infrastructuur en ondersteuning van de energietransitie. Ondanks onzekerheid door geopolitieke factoren, zal de haven haar koers handhaven en streven naar een leidende positie in internationale ketens, met een focus op duurzaamheid en economische groei.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie