Antwerpen krijgt Oosterweelverbinding
| 14:32 | Korneel Luth

Antwerpen krijgt Oosterweelverbinding

Antwerpen krijgt een nieuwe wegverbinding die de ring rond de stad zal sluiten.

De Vlaamse regering heeft na jaren overleg een beslissing genomen en voor de Oosterweelverbinding gekozen, ofwel: het BAM-tracé.

Deze verbinding voorziet in een nieuwe Scheldetunnel ten noorden van het centrum van Antwerpen, een stuk ring op de Linkeroever en aansluiting van de Ring aan de zuidkant van de haven, ten westen van de Kennedytunnel. Hiermee krijgt het verkeer een echt alternatief voor de Kennedytunnel.

Geen verbod trucks Kennedytunnel, wel tol

In eerste instantie zou de opening van de Oostweelverbinding gecombineerd worden met een verbod op vrachtverkeer in de Kennedytunnel. Daar wordt echter vanaf gezien. Voor beide tunnels zal een tol gaan gelden voor vrachtverkeer. Voor de Liefkenshoektunnel blijft de tol behouden.   

Het viaduct van Merksem verdwijnt. Bovendien heeft de Vlaamse regering gekozen voor een ondertunneling van de Ring onder het Albertkanaal in de plaats van de oorspronkelijk voorziene brug. Daarmee kan de Antwerpse Ring over een grotere lengte onder de stad door komen te lopen en zo de ruimtelijke impact verminderen en de leefbaarheid te verhogen.

Het nieuws van de beslissing is goed gevallen in transportkringen in Nederland en België. De regio Antwerpen is met haar haven de economische motor van Vlaamderen, maar wordt al jaren geteisterd door hardnekkige files. Tegelijkertijd ligt de regio aan de belangrijkste route tussen Nederland en Frankrijk. Grote aantallen trucks passeren dagelijks de stad en de Ring Antwerpen.

Antwerpen krijgt Oosterweelverbinding
Het groene stuk weg is in grote lijnen het Oosterweel-tracé.

Oosterweel beste keuze

Er waren vijf verschillende plannen om de bereikbaarheid rond Antwerpen te vebeteren. “Het Oosterweeltracé komt het best tegemoet aan de mobiliteitsdoelstellingen van het Masterplan 2020 én garandeert het beste de bereikbaarheid van stad en haven”, zegt de Vlaamse eerste minister Kris Peeters. “Deze keuze is dan ook in het belang van elke Antwerpenaar en elke weggebruiker”, aldus Peeters in een mededeling.

Veel voordelen

Het rondmaken van de Ring zorgt ook in het geval van zware ongevallen voor een snellere afhandeling en potentieel minder verkeersproblemen. Bedrijven en bewoners van het zuidelijk deel van de haven en het noordelijk deel van de stad Antwerpen krijgen een volwaardige aansluiting naar het snelwegennet en het vrachtverkeer blijft weg van de woonwijken. Ondertussen neemt de Vlaamse regering een aantal snel te realiseren maatregelen waaronder de aanleg van twee nieuwe spitsstroken.

Het project omvat ook de heraanleg van het knooppunt Antwerpen-West (Linkeroever) waarbij de gevaarlijke linkse invoegstrook voor de Kennedytunnel zal worden vervangen door een nieuwe aansluiting. Dit zal een sterke verbetering van de verkeersveiligheid van de Kennedytunnel betekenen. De aanleg van een parallelweg op Linkeroever zorgt voor een scheiding van lokaal en doorgaand verkeer en een duidelijk leesbare verkeersstructuur wat de verkeersveiligheid ook ten goede komt.

Qua luchtkwaliteit is er globaal gezien nauwelijks een verschil tussen de onderzochte tracés. Het Oosterweeltracé verbetert het sterkst de luchtkwaliteit in die zones van Antwerpen die momenteel het meest lijden onder de luchtverontreiniging.

De werkzaamheden zouden in 2016 moeten starten en in 2021 afgerond moeten worden.

1 Reactie
Meepraten? Schrijf hier jouw reactie