loonsverhoging
| 08:20 | Arjan Olsthoorn

4,3% loonsverhoging voor medewerkers tankstations en wasstraten

Bonden en werkgevers hebben een overeenstemming bereikt over een nieuwe 2-jarige cao voor de ongeveer 17.000 medewerkers van tankstations en wasbedrijven. Loonsverhoging is het meest belangrijke van deze overeenstemming.

Meest opvallend: veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid én een loonsverhoging die omgerekend uitkomt op een gemiddelde van 4,3% per jaar. “Een resultaat dat blinkt en gezien mag worden”, vindt CNV Vakmensen-onderhandelaar Gerard van Dijk dan ook.

Mits de leden ermee instemmen gaat de cao ‘tank en was’ gelden voor 2022 en 2023. De eerste loonsverhoging is al per 1 februari aanstaande. “Het gaat om maar liefst 90 euro per maand, een behoorlijk bedrag dus. En op 1 maart van volgend jaar nog eens een keer”, zegt Van Dijk die hoopt dat de sector zo aantrekkelijk blijft om in te werken. Onder de cao vallen mensen die werken bij de verkoop van motorbrandstoffen en andere energievormen zoals laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook organisaties waar vervoersmiddelen worden gewassen en gereinigd vallen onder de cao.

Generatiepact

Naast de afspraak over loon, is Van Dijk ook tevreden over de afspraken rond duurzame inzetbaarheid. Zo wordt de pilot rond het generatiepact nu definitief geborgd in de cao. “Dat betekent dat oudere werknemers ervoor kunnen kiezen om 80% te gaan werken, tegen 90% loon van hun oorspronkelijke loon en met 100% van hun oorspronkelijke pensioenopbouw.”

In het kader van duurzame inzetbaarheid is ook de invoering van een vitaliteits- of studiedag volgens CNV-onderhandelaar Van Dijk een waardevolle bijdrage aan de cao. “Vanaf 2022 krijgen werknemers de mogelijkheid één dag per kalenderjaar te besteden aan bijvoorbeeld opleiding, loopbaanontwikkeling of gezondheid. Die dag komt naast het al bestaande recht in de cao op een opleidingsdag. Een mooie ontwikkeling dus.”

Vervroegd uittreden

In het kader van vitaliteit is ook besloten een voorschot te nemen op een mogelijke vervoegde uittredingsregeling (RVU). Een gezamenlijke werkgroep gaat onderzoeken of en hoe werknemers met een zwaar beroep in de branche eventueel 3 jaar voor hun AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Bestuurder Gerard van Dijk: “Al met al echt een blinkend principeakkoord dat ik vol vertrouwen voorleg aan de leden.”

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie