Verhoging Duitse Maut
| 11:18 | Arjan Olsthoorn

Verhoging Duitse Maut per 1 december 2023

Alles wijst erop dat de aangekondigde Duitse Maut-verhoging per 1 december 2023 doorgaat. Eerder nam de Duitse overheid het wetsontwerp ‘hervorming van de tolheffing voor vrachtwagens’ aan, waardoor de toltarieven ruim verdubbelen. Naast de tarieven verandert ook de tolwetgeving, meldt TLN.

Ondanks protesten van de Duitse transportbranche tegen deze drastische tariefverhoging, is er geen enkele aanwijzing dat de wetswijziging van tafel gaat. De Maut-hervorming is een onderdeel van een pakket maatregelen om het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen in Duitsland te stimuleren. De voorgenomen Duitse tolwijzigingen houden naast een forse tariefsverhoging ook nieuwe complexe regelgeving in. Zo wordt het bepalen van het toltarief waarin het voertuig valt complexer. Het toltarief voor vrachtwagens is opgebouwd uit een aantal componenten zoals de geluidsbelasting, luchtverontreiniging en wordt nu uitgebreid met een CO₂ component. Lees hier wat er wanneer precies verandert en hoe je je als ondernemer kunt voorbereiden.

Wat gaat er veranderen?

In de huidige situatie, tot en met 30 november 2023:

  • Geldt een tolplicht voor voertuigen met een toegestane maximum massa van ten minste 7,5 ton. (vak F.2 op het RDW kentekenbewijs).
  • De criteria voor het toltarief zijn de Euroklasse van het voertuig, het aantal assen van de totale combinatie en de gewichtsklasse van de totale combinatie.
  • Het toltarief is opgebouwd uit een aandeel geluidsbelasting, luchtverontreiniging en infrastructuur.

Vanaf 1 december 2023:

  • Geldt een tolplicht voor voertuigen met een technische maximum massa van ten minste 7,5 ton (vak F.1 op het RDW kentekenbewijs).
  • De criteria voor het toltarief zijn CO₂-emissieklasse van het voertuig , het aantal assen van de totale combinatie en het aandeel geluidsbelasting, luchtverontreiniging en infrastructuur
  • Het toltarief is opgebouwd uit een aandeel geluidsbelasting, luchtverontreiniging, infrastructuur en CO₂-uitstoot. De grootste verandering is dat het Mauttarief wordt uitgebreid met een CO₂-component.

Vanaf 1 januari 2024:

  • Zijn CNG en LNG voertuigen niet meer vrijgesteld van Maut.

Vanaf 1 juli 2024:

  • Is het vooral voor koeriers belangrijk te weten dat voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton Mautplichtig worden (veld F.2 kentekenbewijs). Ambachtsvoertuigen zijn uitgezonderd.
Meepraten? Schrijf hier jouw reactie