Van den Bosch voor de rechter
| 10:41 | Korneel Luth

Van den Bosch voor de rechter

FNV Bondgenoten daagt Van den Bosch voor de rechter vanwege ‘uitbuiting van Hongaarse ex-chauffeurs en voor het afdwingen van het cao-loon’.

Van den Bosch Transporten uit Erp, één van de grootste bulktransporteurs van Nederland staat op dinsdag 18 november voor de rechter in Den Bosch.

Tien Hongaarse vrachtwagenchauffeurs eisen samen met FNV Bondgenoten naleving van de cao. Volgens de vakbond zijn de chauffeurs uitgebuit door Van den Bosch.

Arbeidsverdringing, uitbuiting, concurrentie-vervalsing

De FNV beschuldigt Van den Bosch ervan vele duizenden ritten uitgevoerd te hebben in en vanuit Nederland zonder daarvoor het Nederlandse cao-loon te betalen. Deze werkwijze zorgt in de ogen van de vakbond niet alleen voor arbeidsverdringing en uitbuiting maar ook voor concurrentievervalsing en een slecht imago van de transportsector.

Daarom vraagt FNV Bondgenoten de rechter een oordeel te vellen over de werkwijze van Van den Bosch.

De tien Hongaarse chauffeurs, die inmiddels zijn ontslagen, hebben daarnaast voor een miljoen euro beslag laten leggen op de bankrekeningen van Van den Bosch. De chauffeurs voelen zich uitgebuit, gekleineerd en financieel uitgerookt door Van den Bosch. Ze waren jarenlang voor Van den Bosch onderweg voor Unilever, Cargill en DSM. Toen ze om een Nederlands loon vroegen werden ze ontslagen, aldus de FNV.

Van den Bosch: ‘gaat hele sector aan’

Bij Van den Bosch vindt men dat de FNV ‘stof opgooit’ met deze rechtzaak, zoals operationeel directeur Marcel Wouterse het tegen Truckstar verwoordt.

Maar een rechterlijke uitspraak kan wel de nodige duidelijkheid opleveren, ook voor Van den Bosch. Wouterse: “De vraag die beantwoord moet worden is wat de internationale chauffeur in Europa zou moeten verdienen.”

Wouterse vindt echter dat de FNV deze vraag over de rug van zijn bedrijf uitspeelt: “Een discussie die de hele logistieke sector aangaat wordt nu in een juridische strijd met een individueel bedrijf gevoerd”. 

Van den Bosch en de FNV liggen al langere tijd met elkaar in de clinch over de inzet van goedkope chauffeurs. Eerder dit jaar was men bij Van den Bosch het gedoe zo zat, dat men dreigde als bedrijf helemaal uit Nederland te vertrekken.

Maar de toon is nu iets positiever: “Van den Bosch Transporten wil niet in onmin met de FNV leven en respecteert de belangen die de bond dient. Daarnaast onderstreept de onderneming het gedeelde belang van het borgen van werkgelegenheid door het faciliteren van een krachtige logistieke sector”, aldus het bedrijf over de rechtszaak in een persbericht.

Onduidelijkheid wel of geen cao-loon

Tegelijkertijd blijft Van den Bosch erbij dat het Nederlandse cao-loon niet van toepassing hoeft te zijn in het internationale werk. Daar wringt de schoen.

Als blijkt dat dit internationale werk zich vooral rond 500 kilometer van de Nederlandse standplaats afspeelt en ook in Nederland, dan vindt de FNV dat wel degelijk het cao-loon betaald moet worden. En ook vanuit de politiek in Den Haag is dit punt herhaaldelijk gemaakt.

Wouterse stelt echter: “De Europese richtlijn detachering, het relevante wettelijke kader voor deze discussie, laat de mogelijkheid open voor verschillende interpretaties”. En daarin staat hij niet alleen. Talloze logistieke bedrijven in Nederland en andere West-Europese landen maken al jaren gebruik van die onduidelijkheid, om met de inzet van Oost-Europese chauffeurs voor lage tarieven op de West-Europese markt transporten te kunnen verzorgen.

FNV-onderzoek: ‘witwassen van uitbuiting’

Uiteraard spelen daar ook de opdrachtgevers en verladers een rol in. Die verladers zitten in het geval van Van den Bosch voor een groot deel in Nederland, maar daar komen veel chauffeurs niet vandaan. FNV Bondgenoten deed maandenlang onderzoek naar de bedrijfsvoering van Van den Bosch, in Nederland en in het buitenland.

Van den Bosch maakt veel gebruik van buitenlandse chauffeurs die via buitenlandse constructies ritten voor ze uitvoeren, zo blijkt uit het onderzoek. De veelal Oost-Europese chauffeurs worden betaald volgens de regels van het land van herkomst. De Hongaarse vestiging bleek een postbusonderneming te zijn, gebruikt om arbeidsuitbuiting ‘wit te wassen’, zo concludeert FNV Bondgenoten.

Van den Bosch betreurt gang naar rechter

Ook al kan een uitspraak duidelijkheid verschaffen, toch betreurt Van den Bosch de gang naar de rechter. Volgens Van den Bosch zijn pogingen van het bedrijf om in samenspraak met de FNV tot een breed gedragen convenant te komen over ‘de inzet en beloning van buitenlandse vervoerders’ niet geslaagd, omdat de FNV bij haar principiële standpunt blijft.

FNV-campagne 10 punten-plan

FNV Bondgenoten voert intensief campagne en heeft onlangs een 10 punten-plan tegen verdringing gepresenteerd. Volgens de bond wordt het tijd dat de overheid maatregelen neemt om er voor te zorgen dat de transportsector in Nederland een gezonde toekomst tegemoet gaat, door bedrijven die misbruik maken van allerlei constructies keihard aan te pakken.

Edwin Atema van FNV Bondgenoten: “Zo lijkt de bedrijfsvoering van Van den Bosch te zijn gebaseerd op een kat-en-muis-spel met vakbonden en inspectiediensten. Nederlandse chauffeurs werden ingeruild voor Hongaren en toen die voor hun rechten opkwamen werden ook zij weer ingeruild voor chauffeurs uit Roemenië, Bulgarije en zelfs van buiten de Europese Unie. Dit zijn nu de snelwegnomaden die maanden in hun voertuigen leven.”

Actie!
FNV-kopstuk Edwin Atema – met microfoon – strijdt tegen concurrentievervalsing, arbeidsverdringing en uitbuiting.

Opdrachtgevers moeten eerlijke prijzen rekenen

De vakbond wil dat transporteurs zich niet verlagen tot dit soort constructies maar juist de confrontatie aangaan met hun opdrachtgevers en een eerlijke prijs bedingen. Atema: “We slepen het bedrijf niet voor de rechter omdat we dat leuk vinden, maar omdat dit voor Nederlandse en buitenlandse vrachtwagenchauffeurs en uiteindelijk de hele sector noodzakelijk is.”

Europese eenduidigheid

Wouterse zegt: “Wij willen dat het gesprek over de inzet en betaling van buitenlandse vervoerders wordt gevoerd op de plekken waar dat hoort. Er is een nationale en internationale politieke discussie nodig die moet leiden tot het opstellen van eenduidige Europese regelgeving en uniforme handhaving.”

Een mooie gedachte. Maar zo lang Europa een lappendeken van sterk uiteenlopende economieën is, met grote verschillen in lonen en sociale omstandigheden – met andere woorden: zo lang Europa een ongelijk speelveld blijft, lijkt de wens tot een uniforme oplossing niet meer dan het nastreven van een utopie en lijkt de FNV wel degelijk een punt te hebben.

Dinsdagochtend behandelt de rechter de zaak in een openbare zitting vanaf 09:30. Een aantal Hongaarse en Nederlandse chauffeurs is daarbij aanwezig evenals FNV-voorzitter Ton Heerts.

Lees ook:

Van den Bosch vliegt Hongaren in

Van den Bosch niet in overtreding

FNV schakelt IVW in bij Van den Bosch

FNV protesteert bij Van den Bosch

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie