Vallenduuk: positieve conlusies EU rapport onterecht.
| 16:21 | Truckstar Redactie

Vallenduuk: positieve conlusies EU rapport onterecht.

Advocaat trekt conclusies rapport rij- en rusttijden in twijfel.

Op 12 september bracht de Europese Commissie haar tweejaarlijkse rapport uit over de naleving van rij- en rusttijden.
Daarbij is gekeken naar controles die uitgevoerd zijn in de jaren 2009 en 2010. Volgens het rapport is er een verbetering van de naleving van de rij- en rusttijden waar te nemen ten opzichte van de jaren 2007 en 2008. 

Transportadvocaat Han Vallenduuk is het hier niet mee eens. Het absolute aantal geconstateerde overtredingen is namelijk gestegen van 3,2 naar 4,5 miljoen ten opzichte van het vorige rapport. Het rapport gaat er vanuit dat dit een gevolg is van de verplichting om meer werkdagen te controleren. 

Om vervolgens de relatieve daling van het aantal overtredingen per 100 dagen (van 3,8 naar 3,1) als een verbetering te beschouwen, dat vindt Vallenduuk goedkoop.

Concurrentievervalsing
Vallenduuk maakt uit het rapport verder op dat er grote ongelijkheid bestaat in het aantal controles per land, en de daarbij geconstateerde overtredingen. Bij bedrijfscontroles registreert Duitsland bijvoorbeeld 34 overtredingen per 100 gecontroleerde werkdagen, en bij landen als Bulgarije, Letland en Portugal gaat het om getallen achter de komma. Vallenduuk: “Alsof de chauffeurs in die landen voorbeeldig zijn en de Duitsers rouwdouwers!”

Daaruit blijkt discriminatie. Volgens Vallenduuk ziet de Europese Commissie die verschillen, maar durft daar geen harde conclusies of maatregelen aan te verbinden.

Uit het rapport blijkt verder dat het aantal gevallen van manipulatie van de tachograaf is gedaald. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de digitale tachograaf en het toegenomen aantal trucks dat hierover beschikte in de onderzochte periode. 
Vallenduuk merkt verder op dat het rapport aantoont dat de 48-urige werkweek een flop is geworden. Er zijn nauwelijks lidstaten die iets over overtredingen op dit vlak melden. 

De beschouwing van Vallenduuk is te lezen op zijn website

Het EU rapport vind je hier

Foto: ANP 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie