Rotterdamse haven
| 13:10 | Arjan Olsthoorn

Uitbreiding containercapaciteit versterkt rol Rotterdamse haven

In het eerste halfjaar van 2023 heeft de Rotterdamse haven flink geïnvesteerd in extra containercapaciteit, wat de positie van Rotterdam als belangrijke transport- en logistieke hub versterkt.

Tegelijkertijd zijn er belangrijke stappen gezet in de energietransitie, met onder andere de realisatie van walstroom, investeringsbeslissingen voor waterstofleidingen en uitbreiding van de Sif-fabriek. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een duurzamere haven en een groeiende import van groene waterstof. Ondanks deze positieve ontwikkelingen, is de totale goederenoverslag in de haven in het eerste halfjaar met 5,5% gedaald vanwege de hoge inflatie en een verzwakkende economie.

Containercapaciteit

In het eerste halfjaar zijn er overeenkomsten gesloten voor de uitbreiding van containerterminals in de Prinses Amaliahaven. Deze uitbreiding zal uiteindelijk leiden tot een potentiële stroom van ongeveer 4 miljoen standaardcontainers (TEU). Het Havenbedrijf Rotterdam behaalde solide financiële resultaten in het eerste halfjaar van 2023. De opbrengsten, voornamelijk uit zeehavengelden en huur- en erfpachtopbrengsten, namen toe tot € 416,5 miljoen, terwijl de operationele lasten stegen naar € 134,6 miljoen. Het nettoresultaat daalde met € 26,1 miljoen tot € 116,5 miljoen vanwege enkele eenmalige posten.

Daling in goederenoverslag

De totale goederenoverslag in de Rotterdamse haven daalde met 5,5% in het eerste halfjaar van 2023, voornamelijk als gevolg van de afname in de overslag van kolen, containers en overig droog massagoed. Daarentegen nam de overslag van agribulk, ijzererts & schroot en LNG toe. De vraag naar energiekolen voor stroomproductie daalde door het gebruik van duurzame bronnen zoals wind en zon in Nederland en Duitsland. De export van schroot steeg echter door de heropstart van de staalproductie in Turkije. De daling van het segment overig droog massagoed was te wijten aan de afname van energie-intensieve productie, zoals staal en aluminium, vanwege de hoge energieprijzen.

Lees ook: EU wil extra lengte voor zero-emissietrucks

Energie en digitalisering

De Rotterdamse haven zette grote stappen in de energietransitie met de ontwikkeling van groene waterstofprojecten, waaronder samenwerkingsovereenkomsten voor grootschalige import van groene waterstof. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft plannen voor 2 à 2,5 GW elektrolysecapaciteit in 2030, terwijl het Rijk streeft naar 4 GW in heel Nederland. Bovendien zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, waaronder Nextlogic, een planningstool voor binnenvaartschepen, en Distro Energy, een geautomatiseerd handelsplatform voor zelfopgewekte energie.

Vooruitzichten

Voor het resterende jaar wordt een beperkte daling van de overslagvolumes verwacht, mede door geopolitieke onzekerheden en hoge inflatie. Belangrijke projecten, zoals Porthos, moeten nog wachten op een uitspraak van de Raad van State over de impact op natuurgebieden. Het demissionaire kabinet kan leiden tot vertraging in de voortgang van klimaat- en stikstofgerelateerde zaken. Het Havenbedrijf Rotterdam blijft echter vastberaden om de verduurzaming van de industrie en Nederland als geheel verder te bevorderen en uit te voeren.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie