TLN nu tegen verruiming cabotage
| 15:42 | Truckstar Redactie

TLN nu tegen verruiming cabotage

Wellicht opmerkelijk maar positief: werkgeversorganisatie TLN verzet zich tegen een verruiming van de cabotage.

De Zembla-documentaire van afgelopen 12 oktober heeft veel losgemaakt, teweeggebracht, en Transport en Logistiek Nederland (TLN) waarschijnlijk wakker geschud. “TLN vindt dat de sociaaleconomische verschillen tussen de oude en nieuwe lidstaten nog steeds dusdanig groot zijn, dat er van een gelijk speelveld nog lang geen sprake is. Het nu verder openstellen van de vervoersmarkt zou zeer negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse vervoerders”, aldus de organisatie in een persbericht. Met oude en nieuwe lidstaten bedoelt TLN respectievelijk West- en Oost-Europa. Het is wat laat, maar het is een hart onder de riem voor de Nederlandse chauffeur.

EVO voor cabotage
Met dit statement distantieert TLN zich echter volledig van haar belangrijke partner EVO. Deze eigenvervoerders-organisatie is groot voorstander van een vrije transportmarkt en verdedigde dit punt onlangs nog tegen Truckstar.

Grote ommezwaai
TLN was ook altijd voorstander van vrije cabotage maar maakt nu dus een grote ommezwaai: “Zolang de sociaaleconomische verschillen tussen de oude en nieuwe EU Lidstaten niet zijn verkleind, zal vrije cabotage een te negatief effect op de Nederlandse markt hebben. Pas op de plaats is daarom gewenst”, aldus TLN-voorzitter Alexander Sakkers.

Slechte controle
TLN kaart ook een ander probleem aan: slechte controle in Europa en in Nederland in het bijzonder, geeft buitenlandse transporteurs de kans op concurrentie vervalsende wijze te opereren op de binnenlandse markt.  TLN vindt dat de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) te weinig aandacht heeft voor de illegale activiteiten van buitenlandse transporteurs.

Overigens heeft TLN het in haar persbericht alleen over buitenlandse transporteurs. Maar ook Nederlandse transportbedrijven voeren op grote schaal illegale cabotage uit door binnenlandwerk te laten doen door goedkope Oost-Europese chauffeurs.

TLN is uiteraard niet tegen concurrentie binnen Europa, zo zegt de organisatie verder. Maar de wet- en regelgeving moet wel door iedereen worden nageleefd en vooral streng worden gehandhaafd. Door capaciteitgebrek bij inspectiediensten in Nederland, is er echter nauwelijks controle op deze regelgeving. “Buitenlandse vervoerders kunnen nu tegen vaak veel lagere tarieven volledig hun gang gaan in Nederland”, aldus Sakkers. Hierdoor raken Nederlandse ondernemers sterk in de verdrukking. In tijden van crisis komt dit extra hard aan.

Bezuinigingen moeten ongedaan gemaakt worden
TLN roept ook de Tweede Kamer op om geplande bezuinigingen op de handhaving ongedaan te maken. Zo wordt het budget komend jaar met ruim twee miljoen naar beneden geschroefd. Het aantal arbeidsplaatsen tussen 2012 en 2017 daalt hiermee met 89 FTE. Het aantal controleurs dat vrachtauto’s onderweg controleert is nu al veel te beperkt en wordt nog minder door de aangekondigde bezuinigingen.

Opdrachtgever
Daarnaast vindt TLN dat de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever niet ophoudt buiten de slagboom. Met andere woorden, er is niks mis met een scherpe prijs, zeker niet in crisistijd, maar als een opdrachtgever stelselmatig buitenlandse vervoerders inzet die stelselmatig de cabotageregels en wellicht andere regels overtreedt, dan mag die opdrachtgever niet buiten schot blijven.

Wederom heeft TLN het hier expliciet over buitenlandse vervoerders. Maar ook opdrachtgevers die Nederlandse transporteurs inzetten die Oostblokkers in het binnenlandwerk laten rijden, moeten zich afvragen of ze goed bezig zijn. 

EU wil wel vrije cabotage
Een werkgroep van de Europese Commissie in Brussel stelt momenteel voor de Europese cabotageregelgeving fors te verruimen. De EU wil de cabotage uiteindelijk helemaal vrijgeven om leegrijden te verminderen en daarmee de CO2-uitstoot van het wegtransport omlaag te brengen, maar ook om de interne markt te voltooien.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie