| 08:00 | Robert Servaas

Nieuwe provinciale weg N434 met Corbulotunnel is open

Na 7,5 jaar bouwen zijn op 5 juli de langverwachte nieuwe provinciale weg N434 en de bijbehorende Corbulotunnel officieel geopend.

Deze nieuwe infrastructuur vormt een directe verbinding tussen de A44 en de A4 bij Leiden en is een verbetering voor de mobiliteit in Zuid-Holland.

De 4 kilometer lange N434 loopt van de A44 bij Wassenaar tot de A4 bij Leidschendam. De weg loopt in een verdiepte ligging langs het westen van Leiden en in een tunnel van 2,5 kilometer onder Voorschoten door. De tunnel is mede dankzij een burgerinitiatief tot stand gekomen.

Groot project

“De Rijnlandroute is het grootste infrastructurele project van de provincie tot nu toe“, aldus Frederik Zevenbergen, gedeputeerde verkeer en vervoer van Zuid-Holland. Hij benadrukt de voordelen voor de bewoners, bezoekers en bedrijven van Leiden en Katwijk en prijst de samenwerking met Rijkswaterstaat en de financiële partners, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de regio Holland Rijnland en de aangrenzende gemeenten. Volgens Zevenbergen draagt de nieuwe infrastructuur bij aan een krachtig Zuid-Holland. De provincie staat klaar om het derde deel van de RijnlandRoute aan te pakken: de verdubbeling van de Europaweg tussen Leiden en de A4.

Bijzondere samenwerking met Rijkswaterstaat

De opening van de N434 is het resultaat van een nauwe samenwerking van opdrachtgever provincie Zuid-Holland met Rijkswaterstaat (RWS). Nooit eerder werkten deze twee organisaties op deze manier samen. De provincie blijft eigenaar van de weg. Het beheer en onderhoud van de N434 ligt vanaf de openstelling voor 20 jaar bij RWS, waarbij de eerste 15 jaar zijn gegund aan de aannemerscombinatie Comol5. RWS zal de tunnel vanuit de verkeerscentrale in Rhoon bedienen en bewaken.

Kees van der Burg, directeur-generaal Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, legt uit hoe de nieuwe weg past in de bredere ontwikkeling van de regio. “Ook in deze regio spelen diverse ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw in Valkenburg en economische activiteiten zoals het Leiden Bio Science Park, die vragen om een goede ontsluiting voor het verkeer. Een aanzienlijk deel daarvan is autoverkeer.” Dit blijkt uit de analyses die zijn gemaakt voor de grote woningbouwlocaties en in het kader van het Toekomstperspectief Automobiliteit. “Voor deze ontwikkelingen is daarom ook hier – naast een goede lokale ontsluiting – een opwaardering van het bovenregionale en landelijke netwerk noodzakelijk. Dat is hier vormgeven als de RijnlandRoute; een mooie combinatie van extra capaciteit op de bestaande provinciale weg N206, de nieuwe provinciale N434 en extra capaciteit op de snelwegen A4 en A44. Hiermee worden gewenste ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt.”

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie