TLN maant opdrachtgevers snel te betalen
| 12:03 | Truckstar Redactie

TLN maant opdrachtgevers snel te betalen

Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept opdrachtgevers in het transport op hun transporteurs op tijd te betalen.

Volgens TLN wordt het herstel van de transportsector vertraagd omdat opdrachtgevers hun transporteurs vaak te laat betalen. TLN deed een onderzoek onder haar leden: 77 procent van alle transportbedrijven krijgt te laat betaald van opdrachtgevers.

In de problemen
Dertig procent van alle transporteurs komt hierdoor in de problemen omdat men niet meer aan de eigen betalingsverplichtingen kan voldoen. Bovendien belemmert het late betalen transportbedrijven in hun groei.

Maar liefst 53 procent van alle transportbedrijven geeft aan dat de periode waarop men op het geld zit te wachten, steeds langer wordt. Gemiddeld wordt de betalingstermijn van dertig dagen met vijftien dagen overschreden.

Goed informeren
Als je als transportondernemer met een nieuwe opdrachtgever in zee gaat, is het slim je vooraf goed te laten informeren over dat bedrijf, zo stelt TLN. Op deze manier dek je een deel van de risico’s in, én verzeker je je iets meer van een goede toekomstige samenwerking.

De banken
Een andere rem op het herstel van de sector is het strengere regime van de banken. Het is voor transportbedrijven lastiger geworden bestaande leningen te herfinancieren en nieuwe leningen af te sluiten. De banken hanteren de crisis-periode als toetsingsperiode om de kredietwaardigheid vast te stellen. De meeste transportbedrijven deden toen geen goede zaken.

Maar juist nu de economie in de lift zit, moeten transportbedrijven gaan investeren in nieuw materieel.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie