Looneis 3 procent realistisch
| 11:38 | Korneel Luth

TLN en bonden weer in overleg

TLN, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en vakbond de Unie zijn weer in gesprek over een nieuwe transport-cao.

Het overleg was in februari stil komen te liggen en werd op woensdag 10 september weer hervat.

Tijdens het overleg is op een aantal punten overeenstemming bereikt, waaronder de wenselijkheid van invoering van een vergunningsgrens voor beroepsgoederenvervoer op nul kilogram. Dit betekent dat alle vormen van commercieel goederenvervoer vergunningplichtig zouden moeten zijn.

Op dit moment ligt de vergunningsgrens op 500 kg. Door verlaging van deze grens wordt een begin gemaakt met het tegengaan van schijnzelfstandigheid in het segment van nul tot 500 kilogram en wordt tevens een kwaliteits- en professionaliseringsslag gemaakt in, bijvoorbeeld, de koeriers- en expresse markt. Partijen zullen dit gaan bepleiten bij minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.

TLN: hoger salaris normale werkweek

Werkgeversorganisatie TLN heeft daarnaast voorstellen gedaan voor een nieuwe cao. Men lijkt de bonden tegemoet te komen met het bieden van een hoger salaris bij een normale werkweek met een beperkt aantal overuren.

Ook heeft TLN voorgesteld het werken in de nachtelijk uren beter te belonen. Hier tegenover staat een verlaging van de beloning van overuren en het werken op zaterdag. Daarnaast heeft TLN voorgesteld om de vrijwillige tijd-voor-tijd regeling, die als experiment in de oude cao stond, definitief te maken.

Tenslotte heeft TLN voorgesteld om de lonen op 1 januari 2015 en op 1 januari 2016 met twee procent te verhogen. Op basis van de door TLN gedane voorstellen zal de beloning van de eerste veertig uur per week voor chauffeurs de komende jaren met 6,3 procent tot negen procent stijgen.

FNV: blij met overeenstemming

De houding van TLN lijkt hiermee positief en ook bij FNV Bondgenoten is er optimisme: “Na zes maanden strijd ben ik blij te constateren dat er ook punten zijn waarover we het eens zijn”, zegt FNV-onderhandelaar Egon Groen over de hervatte onderhandelingen.

TLN heeft de doelen van het tien-puntenplan van de FNV tegen illegale en onwenselijke constructies onderschreven.

De FNV wil net als TLN dat er een einde wordt gemaakt aan de schijnzelfstandigheid van chauffeurs. Groen: “Verdringing is één van de speerpunten van onze acties. Samen met TLN gaan we de politiek oproepen ons te helpen met de aanpak van de schijnzelfstandigheid.” Daarnaast onderschreef TLN dat naleving en handhaving in de sector volstrekt onvoldoende is en dat er dus meer inspecteurs bij de ILT dienen te komen. Ook daarvoor zullen partijen bij het kabinet aankloppen.

8.753 handtekeningen tegen verdringing, voor beter loon

Leden van FNV Transport en Logistiek overhandigden tevens 8.753 handtekeningen aan TLN tegen verdringing en voor een beter loon in het transport en de logistiek.

Egon Groen: “Met de ruim 8700 handtekeningen laten de chauffeurs helder zien dat ze de verdringing en uitholling van hun vak niet meer pikken. Het is een helder signaal aan hun werkgevers om nou eens in beweging te komen en er wat aan te doen.”

“Opdrachtgevers zijn op dit moment de enigen die profiteren van de oneerlijke concurrentie door schijnconstructies”, concludeert Groen. “Die concurrentie gaan over de rug van Nederlandse én buitenlandse werknemers en ik vermoed dat de besparing voor het grootste deel verdwijnt in de zakken van de opdrachtgevers. Chauffeurs zijn dit meer dan zat.”

De onderhandelingen over deze voorstellen zullen op 7 oktober aanstaande worden voortgezet.

Chauffeurs: weinig problemen met nachtwerk
TLN wil het werken in de nacht beter belonen.


Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie