cao
| 12:24 | Freek Mulder

Overeenstemming over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer

Werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg inclusief de verhuur van mobiele kranen. Het heeft lang geduurd maar een nieuwe cao ligt voor het grijpen.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

    • werknemers krijgen een loonverhoging van 3,5% per 1 juli 2021 en nog eens 3,25% per 1 januari 2022.
    • er zijn afspraken gemaakt om de werkomstandigheden te verbeteren. Denk daarbij aan het aan boord hebben van standkachel/-airco die vanaf (besteldatum) 31 juli 2021 verplicht in een nieuwe auto moet zitten.
    • er komen mogelijkheden om vervroegd te stoppen met werken voor mensen geboren tussen 1955-1961.
    • de onkostenvergoedingen worden geïndexeerd
    • de looptijd van de nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

De vakbonden gaan de onderhandelingsresultaten nu voorleggen aan hun leden. Mocht dit positief uitvallen dan is de nieuwe cao binnen enkele weken een feit.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie