Bewaakte truckparking
| 14:09 | Korneel Luth

Nieuwe werkgelegenheid?

In diverse sectoren is er weer behoefte aan meer personeel. Maar hoe gaat het in het wegtransport?

Het gaat weer beter met de werkgelegenheid in ons land. In export-gerelateerde sectoren, maar ook in de horeca en de uitzend-branche is de vraag naar nieuw personeel weer aan het toenemen. In de bouw, een sector die net als de export voor het wegtransport belangrijk is, zal de werkgelegenheid vanaf 2015 aantrekken.
 
Dit blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2014-2015 van uitkeringsinstantie UWV. “De weg naar herstel op de arbeidsmarkt is ingezet”, zegt hoofd arbeidsmarktinformatie Rob Witjes van het UWV. De vraag blijft echter hoe zich dit vertaalt naar het wegtransport.
 
De groei aan werkgelegenheid komt voor honderd procent uit het bedrijfsleven en niet uit de publieke sector. Het aantal WW-uitkeringen stijgt nog iets, maar de sterke groei is inmiddels gestopt. Vanaf 2015 neemt het aantal uitkeringen weer licht af.

Trend ook zichtbaar in ’t transport

Ook in het transport is die trend zichtbaar en is er inmiddels behoefte aan meer personeel. “Maar die extra vraag verloopt vooralsnog alleen nog via uitzendbureaus”, zegt Jasper Colijn van TruckstarWerk, onze online vacaturebank. “Vergeleken met voorgaande jaren is dit een aanzienlijke toename.”
 
“We zien onder transporteurs echter nog geen échte groei van het aantal eigen vacatures.”, vervolgt Colijn. “Je ziet dat transporteurs personeel nodig hebben maar eerst naar een uitzendbureau gaan voor chauffeurs en ook voor loodspersoneel. Daarbij krijgen de uitzendkrachten wel vaak de kans om bij goed functioneren in dienst te komen bij het transportbedrijf.”

MobiliteitsCentrum transport plaatst 1000e chauffeur
Er zijn wel degelijk baankansen in het transport, ook voor mensen die uit andere sectoren komen en zich laten omscholen. Vaak vinden deze nieuwe chauffeurs in eerste instantie werk via uitzendbureau’s, wat een mooie chauffeurscarrière in geen geval in de weg staat. 

Voorspelling: grote tekorten

Colijn: “Daarnaast gaan er natuurlijk al enige tijd geluiden op over komende personeelstekorten, gaat dit nu dan misschien echt gebeuren in 2015?”
 
Colijn doelt op voorspellingen van onder andere TLN. Geschat wordt dat er vanaf 2015 alleen al 10.000 nieuwe chauffeurs nodig zijn, oplopend tot mogelijk zo’n nieuwe 50.000 chauffeurs in de jaren daarna. De vergrijzing is een van de oorzaken; een aantrekkende economie een tweede. Daarnaast blijft de instroom van nieuwe werknemers en studenten achter, evenals de doorstroom van huidige medewerkers.  
 
Genoeg reden tot optimisme, zou je denken. Voorlopig staan enkele factoren een gezond herstel en een gezonde groei van het Nederlandse wegtransport in de weg: de nasleep van de eurocrisis en de huidige lage tarieven als gevolg van de oneerlijke concurrentie door bedrijven die met goedkope Oostblokkers rijden.

Weinig spek op botten en oneerlijke concurrentie

Transportbedrijven krijgen moeilijk de noodzakelijke kredieten van banken en hebben weinig spek op de botten. Veel transporteurs durven het daarom niet aan zelf nieuw personeel aan te nemen. Ook niet als het werk weer toeneemt. 
 
Uitzendbureaus zijn in veel gevallen de oplossing. Ook vacaturebank TruckstarWerk merkt dit. “Het aantal banen dat via uitzendbureaus wordt aangeboden stijgt”, zegt Jasper Colijn. “Net als het aantal uitzendbureaus dat via ons op zoek is naar chauffeurs en ander logistiek personeel.”

TruckstarWerk

Als werkzoekende kan het daarom zeker interessant zijn een kijkje te nemen op TruckstarWerk en een profiel aan te maken. Maar ook als werkgever in het wegtransport is TruckstarWerk een interessant platform. Hier komen werkzoekenden en goeie banen op een eenvoudige en doeltreffende manier samen.  

Nieuwe werkgelegenheid?

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie