| 08:43 | Bert Mateboer

Nederlandse vrachtwagens vervoeren meer in eigen land

Nederlandse vrachtauto’s vervoerden in totaal 657 miljoen ton aan goederen in 2016. Dit is een stijging van 2,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het internationale vervoer van en naar Nederland door Nederlandse vrachtauto’s daalde in 2016 licht.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In de afgelopen 10 jaar groeide het wegtransport door Nederlandse voertuigen alleen in 2007 nog sterker (2,9 procent). Deze stijging in goederenvervoer over de weg is toe te schrijven aan binnenlands vervoer. Bij deze ritten, waarbij goederen zowel in Nederland worden geladen als gelost, groeide het vervoerd gewicht met 4 procent tot 529 miljoen ton.

Vooral meer transport van levensmiddelen en landbouwproducten

De helft van de producten die Nederlandse vrachtauto’s binnen Nederland vervoerden zijn landbouwproducten en levende dieren, levensmiddelen en bouwgoederen. In 2016 vervoerden ze 5 procent meer aan landbouwgoederen en levensmiddelen dan in 2015.  Voor het derde jaar op rij steeg het binnenlands transport van bouwgoederen over de weg (zoals zand, grind, grond en bouwmaterialen) , en wel naar 112 miljoen ton (ruim 1 procent). In de periode 2009-2013 nam dit nog met een kwart af.

Daling grensoverschrijdend wegvervoer

Het wegvervoer vanuit en naar het buitenland had in 2016 te kampen met een lichte daling (1 procent). Dit grensoverschrijdende goederenvervoer over de weg vertoont al langer een dalende trend. In 2016 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s internationaal bijna een kwart minder aan goederen dan tien jaar geleden.  In de laatste jaren zijn buitenlandse wegvoertuigen juist steeds meer goederen vanuit en naar Nederland gaan vervoeren. Tussen 2006 en 2015 is dit met 16 procent gestegen. Vooral het vervoer door vrachtauto’s uit Midden- en Oost-Europa steeg sterk.

In tien jaar is het transport door buitenlandse voertuigen met 16 procent gestegen

Nederlandse beroepsvervoer (wegtransport voor rekening van derden) steeg in 2016 met bijna 4 procent naar 513 miljoen ton. Het eigen vervoer (wegtransport voor rekening van het bedrijf zelf) daalde juist met 1,5 procent. Het vervoerd gewicht door beroepsvervoerders neemt al voor het vierde jaar op rij toe. Van elke honderd ton vervoerd gewicht door Nederlandse vrachtauto’s komen er bijna tachtig voor rekening van beroepsvervoerders.

Het eigenvervoer daalde met 1,5 procent

 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie