eTruck
| 08:27 | Arjan Olsthoorn

MAN start verkoop van zware eTruck

MAN Truck & Bus is begonnen met de verkoop van de nieuwe zware MAN eTruck. Volgens de plannen van de truckfabrikant zou dit model al in 2030 zo’n 50 procent van de Europese inschrijvingen van nieuwe MAN-voertuigen voor zijn rekening moeten nemen.

Om de groene transitie in de transportsector te laten slagen, roepen MAN en de Duitse Vereniging voor Vrachtvervoer en Logistiek (BGL) samen op tot een versnelde uitbreiding van de openbare laadinfrastructuur.

Dringend uitbreiding laadinfrastructuur nodig

“Ongeveer 96 procent van de broeikasgasemissies van onze huidige dieselvoertuigen is toe te schrijven aan de gebruiksfase. Batterijaangedreven bedrijfsvoertuigen vormen dan ook de doorslaggevende sleutel om de CO2-reductie doelstellingen te halen. Maar vooraleer onze klanten hun dieselvrachtwagens kunnen inruilen voor elektrische voertuigen moet de landelijke laadinfrastructuur op scherp staan. Daarvoor is er dringend nood aan een aanzienlijk versnelde uitbreiding tot minstens 4.000 megawattlaadpunten in Duitsland en 50.000 hogecapaciteits- en megawattlaadpunten in Europa tegen 2030. Wij hebben ons huiswerk gedaan, onze e-truck gaat binnenkort in de verkoop. Nu hebben we dringend de steun van beleidsmakers en het engagement van de energiesector nodig om de transitie in het goederenvervoer over de weg gezamenlijk in goede banen te leiden,” zegt Dr. Frederik Zohm, lid van de raad van bestuur voor onderzoek en ontwikkeling bij MAN Truck & Bus SE.

Lees ook: ‘In 2029 meer dan 50% van alle vrachtwagens elektrisch’

Prof. dr. Dirk Engelhardt, woordvoerder van de raad van bestuur van BGL, voegt eraan toe: “De klimaatdoelstellingen voor het goederenvervoer over de weg kunnen alleen worden gehaald als de randvoorwaarden en de operationele aspecten kloppen. Behalve de beschikbaarheid van voertuigen met alternatieve aandrijvingen omvatten deze ook de brede beschikbaarheid van laadpunten en, vooral, de nodige stroomnetinfrastructuur, evenals de planning en investeringszekerheid voor financieringsprogramma’s voor de transitie naar elektrische mobiliteit.

Stresstest bij vorst en hitte

Om ervoor te zorgen dat de MAN eTruck op het vlak van prestaties, betrouwbaarheid en efficiëntie geenszins moet onderdoen voor de huidige dieselvrachtwagens, onderging hij op zijn weg naar de serieproductie reeds uitgebreide duurzaamheids-, laad- en veiligheidstests. Daaronder vallen ook vele honderdduizenden kilometers aan wegtests, onder meer in de ijzige kou van de Zweedse winter bij temperaturen van -40 graden en in de extreme zomerhitte in Zuid-Spanje bij +40 graden.

Die omstandigheden stellen extreme eisen aan het temperatuurbeheer van de batterijen en het laadbeheer, maar ook aan de motoronderdelen. In Spanje hebben veertig ontwikkelingsexperts de nieuwe MAN eTruck tien weken lang getest: meer dan 10.000 kilometer in een soms extreme topografie met tal van hellingen en afdalingen, en dat zowel overdag als ’s nachts, om te beantwoorden aan de hoge en tegelijk sterk uiteenlopende eisen van diverse transporttaken.

MAN eTruck

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie