Hoge zorgkosten door trucks
| 17:04 | Truckstar Redactie

Hoge zorgkosten door trucks

Een merkwaardig bericht in het nieuws vandaag: ‘vervuiling door vrachtwagens kost jaarlijks 1,7 miljard aan zorgkosten’.

Het bericht komt uit een rapport van het European Environment Agency (EEA). Dit Brusselse milieudepartement heeft in haar rapport eveneens becijferd dat in Nederland 4 tot 7 cent gezondheidsschade per gereden truck-kilometer ontstaat.

De conclusies zijn koren op de molen voor Europese politici die het wegtransport verder willen belasten.

Bovendien leidt het nieuws tot een eenzijdig en onnodig negatief beeld van een sector waar iedereen met zijn leven van afhankelijk is.

Eerder dood door uitstoot
Volgens het EEA gaan in Europa jaarlijks 350.000 mensen eerder dood door de uitstoot van stikstofoxide en fijnstof. Beide zijn schadelijk voor de gezondheid en beide werden in het verleden in aanzienlijke mate door trucks uitgestoten.

Het EEA gaat zelfs zo ver om te zeggen dat Nederland slecht scoort in vergelijking tot andere landen. Maar ergens klopt daar iets niet.

Nederland heeft schoon wagenpark
Ondanks de crisis en alle problemen in het wegtransport heeft de sector in Nederland continu geïnvesteerd in schone trucks. Nieuwe vrachtwagens zijn sinds 1990 negentig procent minder stikstofoxide en fijnstof gaan uitstoten.

De Nederlandse transportsector is al jaren één van de schoonste in Europa, zeggen TLN en EVO dan ook in een reactie. Bovendien treedt aan het eind van het jaar de Euro 6-norm in werking, die trucks, vergeleken met de Euro 5-norm, nog eens fiks schoner maakt.

Een Euro 6-truck stoot tachtig procent minder stikstofoxide en vijftig procent minder fijnstof uit dan een Euro 5-truck.

Extra miljardeninvestering vanuit de sector
Om aan Euro 6 te voldoen zal de sector tot 2020 zo’n 1,2 miljard euro extra aan investeringen doen. Bovenop deze investeringen experimenteren transportondernemers momenteel al met schone alternatieve aandrijvingen, zoals aardgas, elektrisch, hybride en biogas.

Ook hebben twaalf steden inmiddels milieuzones, wat tot een kleine verbetering van de luchtkwaliteit in de steden heeft geleid, en tot een versnelde investering in Euro 5-trucks.

Overigens wordt in het rapport voorbijgegaan aan het feit dat een vrachtautocombinatie in Nederland al meer dan zeventien cent per kilometer betaalt aan accijns en andere heffingen, zo zeggen TLN en EVO. 

Foto: ANP

2 Reacties
  1. Het is natuurlijk al jaren bekend dat we geregeerd worden door een (steeds Europesere) regering die zich laat adviseren door milieuterroristen die er kennelijk geen idee van hebben hoe hun voedsel, audio-apparatuur, computers, meubels, afijn noem maar op, alles wat ze consumeren, tot hun komt. En als lobbies voor transport per spoor en/of schip, zoals het laatste decennium volop is gesubsidieerd, dan toch niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zitten er een stelletje gefrustreerde beleidsbepalers in Brussel die een zondebok zoeken. En wat is er dan eenvoudiger dan de truck aan te wijzen. Giet een nieuw sausje over de “vervuilende truck” en hang er een populair verhaaltje aan dat de zorgkosten hierdoor ineens enorm stijgen en de onnozele lezer zal van dit verhaal smullen. Maar we moeten vooral niet naar de oorzaak kijken van die enorme kostenposten en lastenverhogingen die de laatste jaren synoniem zijn voor de gezondheidszorg. Daar heeft de truck in het geheel geen debet aan. Nee, de gezondheidszorg moest lang geleden geprivatiseerd worden en de marktwerking moest kansen krijgen. We weten inmiddels wat dit heeft opgeleverd. Enorme stijgingen van eigen bijdrages waarvan het eind nog niet in zicht is en een gezondheidszorg die behoorlijk hapert. Hopelijk worden we nog eens verlost van dit Brusselse geneuzel. Als het over kosten in de gezondheidszorg gaat is niks te dol. Eerst waren de rokers aan de beurt, toen degenen die te zwaar waren, daarna degenen (ook de mageren) die niet aan sport doen en niet te vergeten degenen die tegenwoordig nog het lef hebben om alcohol te drinken. Maar wat zijn ze hypocriet, want deze “levensgenieters” overlijden vaak eerder, dus maken geen gebruik van oudedagsvoorzieningen etc. terwijl ze zich krom betaald hebben aan accijns en premie. Deze kant gaat het helaas ook met de truck. Als de transportlobby hier niet fel en furieus op reageert dan mogen ze betalen tot ze een ons wegen en zal deze vorm van transport vroeg op laat de nek worden omgedraaid. En als deze Brusselse lieden dan op een goeie morgen in hun “groene winkelparadijs” staan op zoek naar ecologisch gebouwde laptops, waar dan geen product meer te krijgen is, omdat het wegtransport kapot gemaakt is, dan zoeken ze weer een zondebok. Drie maal raden wie dat wordt. Het wegtransport natuurlijk, want die hadden alles moeten bezorgen met trucks op wind- of zonne-energie. Waar deze ver van de werkelijkhied staande lieden eerst eens oog voor moeten krijgen is dat truckfabrikanten en verladers, transporteurs en iedereen die zich met deze tak van werkgelegenheid bezig houdt, er alles aan doen om technologisch hoogwaardige producten op de weg te zetten die zo min mogelijk uitstoot geven met, althans voor Nederland, hoog opgeleide chauffeurs, die allemaal kennis dragen van “het nieuwe rijden”. Maar ja, als je dagelijks in Brussel in de tram zit, op weg naar je veilige burootje, dan heb je daar geen weet van.

  2. Dit soort “onderzoeken” wordt gedaan door mensen die dicht bij een station wonen, altijd per trein reizen, zo snel mogelijk achter een bureau gaan zitten en de buitenwereld maar vreemd en gevaarlijk vinden en zeker die vrachtwagens.
    Veel politici hebben overigens ook geen weet van wat er in de gewone wereld leeft.
    Goed onderbouwde kritiek overigens in dit artikel.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie