Geen km-heffing vrachtwagens
| 17:35 | Truckstar Redactie

Geen km-heffing vrachtwagens

Het nieuwe kabinet gaat geen kilometerheffing voor alleen vrachtwagens invoeren.

Dit is bekend gemaakt in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Het regeerakkoord is de leidraad voor beide partijen tijdens de komende kabinetsperiode.

Uitstekend nieuws
Het uitblijven van een tol voor vrachtverkeer is uitstekend nieuws. Een dergelijke heffing zou de files namelijk geen meter korter maken, maar wel een extra kostenpost betekenen voor het transport, en uiteindelijk voor iedereen in ons land.

Branche-organisaties TLN en EVO zijn blij. Zij zijn fel tegenstander van een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Volgens hen zou de heffing een lastenverzwaring van een miljard euro betekenen voor het transport.

Geen bezuinigingen nieuwe wegen
Ander goed nieuws is dat er niet verder bezuinigd wordt op nieuwe infrastructuur. Het nieuwe kabinet gaat de aanpak van de Ring Utrecht doorzetten, evenals een nieuwe tunnel tussen de A15 en A20 bij Rotterdam, de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, ofwel de Blankenburgtunnel. Die kogel was in feite al door de kerk, maar het project was de afgelopen tijd toch weer ter discussie gesteld.

Diesel nóg duurder
Minder goed nieuws is dat er een accijnsverhoging van 3 cent komt op diesel, (en tevens op LPG). “De accijnzen op brandstof liggen in Nederland al ver boven het Europees minimum en daarnaast zijn de brandstofprijzen in Nederland nog nooit zo hoog geweest”, zo schrijven TLN en EVO verbolgen in een reactie.

“Brandstof is een enorme kostenpost voor beroepsvervoerders en eigen vervoerders. TLN en EVO hebben berekend dat de accijnsverhoging in totaal een lastenverzwaring voor de transportsector is van circa 113 miljoen euro per jaar bedraagt. Deze lastenverzwaring komt bovenop de al eerder bekendgemaakte verhoging van de assurantiebelasting.”

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie