| 15:46 | Robert Servaas

Blik in de toekomst bij Volvo

Onlangs hield Volvo Trucks zijn jaarlijkse persmeeting, waar directeur verkoop Roeland Ruygt liet weten dat de eerste volledig elektrisch aangedreven Volvo dit jaar in Nederland de weg op gaat. Dat is een truck die bij een Nederlandse gemeente gaat rijden. Verder heeft Volvo de eerste 100 LNG-trucks verkocht waarvan de eerste nu al rijden. Maar het grootste deel gaat in de loop van 2019 uitgeleverd worden. Het schrappen van het accijnsvoordeel door de Nederlandse regering heeft volgens Ruygt een negatieve invloed gehad op de verkopen. ,,Het is lastig om nu een goede business case te maken.’’ Wat voor sommige transporteurs wel helpt zijn de accijnsvoordelen in België en de korting op de Maut in Duitsland.

 

Tijdens de meeting werd verder door productmanager Jan Schouten ingegaan op de CO2-wetgeving. In Europees verband is afgesproken dat trucks in 2030 30% minder CO2 mogen uitstoten. Nu is er nog geen regelgeving maar Schouten verwacht dat CO2 in de toekomst steeds belangrijker wordt, bijvoorbeeld voor de hoogte van de Maut of voor milieuzones. Daarom is er nu een simulatietool, Vecto, waarmee de CO2-uitstoot van trucks bepaald wordt. Die tool blijkt echter nog lang niet compleet want bijvoorbeeld een calculatiemodel voor LNG ontbreekt. Bovendien houdt Vecto geen rekening met voorzieningen als i-See waardoor de praktijk soms gunstiger is dan de theorie qua CO2-uitstoot.

Om de CO2-emissie verder naar beneden te krijgen speelt ook de overheid een sturende rol. Volgens het klimaatakkoord zouden er in 2025 zo’n 5000 elektrische trucks moeten rijden. Vooralsnog is er echter geen businesscase voor elektrisch aangedreven trucks omdat de prijs te hoog is. De inzet van elektrische trucks is nu vooral een imago kwestie. En dat terwijl het bouwen van een elektrische truck slechter is voor het milieu dan een dieseltruck, zo betoogt Schouten. De volgende ontwikkeling is een truck op waterstof maar ook dat wordt weinig efficiënt geacht. Er gaat immers veel energie verloren bij het produceren van waterstof en vervolgens bij het weer omzetten van waterstof naar elektriciteit. Daarentegen is grootschalig gebruik van HVO op basis van afvalstromen een prima methode om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Eentje die bovendien nu al toegepast kan worden omdat nagenoeg elke truck probleemloos op HVO kan rijden.

En ondanks de accijnsdiscussie in Nederland ziet Volvo nog steeds een grote rol weggelegd voor gas. Hierbij is CNG vooral geschikt voor het distributiewerk en LNG voor de lange afstand. Als dan ook nog eens op grote schaal gebruik gemaakt wordt van biogas kan tot 100% CO2 reductie bereikt worden. Verkrijgbaarheid van het gas is steeds minder een probleem want in Nederland zijn er nu 26 stations operationeel. De bal ligt dus bij de overheid om LNG als brandstof toch te gaan stimuleren.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie