Zoektocht naar alternatieve brandstoffen
| 13:55 | Truckstar Redactie

Zoektocht naar alternatieve brandstoffen

Het Nederlandse wegtransport is op zoek geslagen naar alternatieven voor diesel.

Dit bleek tijdens een symposium van brancheorganisatie TLN en de ING-bank op 30 januari. Ook al blijft diesel op de korte tot middellange termijn de belangrijkste brandstof voor vrachtwagens, de sector is wel degelijk op zoek naar alternatieven. De opdracht is namelijk de CO2-uitstoot in 2050 met zestig procent terug gedrongen te hebben.

Regiegroep
Om dit doel te bereiken heeft Nederland een regiegroep nodig, zo concluderen TLN en ING Nederland. Nieuwe brandstoffen, zoals methaangas of biogas dat met diesel gemixt wordt, zullen de komende jaren een vlucht nemen, zo is de verwachting. Maar er zullen meer alternatieven ontwikkeld worden. Het blijkt namelijk dat er voor verschillende soorten van transport ook verschillende brandstof-alternatieven zijn.  

Stroomlijnen en versnellen
Om die ontwikkelingen te versnellen en op gang te houden moet er een centrale regie gevoerd worden. De huidige crisis kan namelijk de investeringen in nieuwe aandrijftechnieken doen afzwakken. Daarnaast is er stroomlijning nodig in (lokale) regelgeving. Het openen van een vulstation voor LNG/BNG blijkt namelijk nog behoorlijk wat voeten in de aarde te hebben en er is veel onduidelijk.

Hoe meet je CO2-uitstoot?
Een ander cruciaal punt is de vraag hoe CO2-uitstoot wordt gemeten. Men kan namelijk moeilijk één bepaalde uitstoot-waarde toekennen aan een bepaald type truck aangezien de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik afhankelijk zijn van heel veel verschillende factoren. Zo heeft het gewicht van de lading invloed, het terrein (veel of weinig hellingen en bochten), het weer en het seizoen, en het type transport (lange afstand of distributie). Vanaf volgend jaar moet er een standaard-methode zijn waar de gehele Nederlandse transportsector mee moet kunnen rekenen.

Klein? Bespaar op dieselverbuik
Overigens blijkt voor nu dat kleine vervoerders op korte termijn het beste kunnen inzetten op brandstof besparen. De grotere bedrijven kunnen iets gemakkelijker investeren in nieuwe technieken. kunnen Zij kunnen zo zichzelf en de sector vooruit brengen.

TLN en ING hebben kennisinstituut NEA een onderzoek laten doen. Het resultaat hiervan (‘Alternatieve Brandstoffen: gat in de markt of verre toekomst perspectief?) werd tijdens het symposium aangeboden aan Mariëtte van Empel, Directeur Klimaat, Lucht en Geluid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Foto: Volvo pioniert momenteel met drie verschillende alternatieve aandrijflijnen: de FM MethaneDiesel, de FE Hybrid en de FH op DME.

1 Reactie
Meepraten? Schrijf hier jouw reactie