EVO wil vrije cabotage, huh?
| 17:51 | Korneel Luth

‘West-Europa wil eerlijke concurrentie

Zeven West-Europese landen hebben bij de Europese Commissie aangedrongen op het bestrijden van oneerlijke concurrentie op loonkosten.

Onder leiding van minister Asscher hebben zeven West-Europese EU-lidstaten op 19 juni de Europese Commissie gevraagd oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden harder aan te pakken.

Naast Nederland waren dit: Zweden, Duitsland, Oostenrijk, België, Luxemburg en Frankrijk.

De zeven landen willen dat goedkoop betaalde werknemers uit Oost-Europa op een eerlijkere manier gedetacheerd worden in andere landen.

Aanpassing detacheringsrichtlijn – gelijk loon voor gelijk werk

Asscher (en de gehele Nederlandse regering) wil daarom de Europese detacheringsrichtlijn aanpassen. Nederland wil in Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden.

Er moet gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek worden betaald. Asscher: “Het kabinet is voorstander van het vrije verkeer van werknemers. Dat moet dan wel hand in hand gaan met een betere bescherming van werknemers”.

Asscher hoopt dat Eurocommissaris Thyssen voortvarend aan de slag gaat met de aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Het helpt daarbij dat het door veel landen gesteund wordt.

Het kabinet neemt ook andere maatregelen om de race naar de bodem op arbeidsvoorwaarden in Europa tegen te gaan. Zo zet de regering ook tijdens het Europees voorzitterschap in 2016 in op ‘decent work’.

'West-Europa wil eerlijke concurrentie
Het wegtransport is bij uitstek een sector waar oneerlijk geconcurreerd wordt op loonkosten. Duizenden en duizenden laag betaalde Oost-Europese chauffeurs rijden in West-Europa. De parkings langs de Nederlandse rijkswegen staan er iedere nacht en ieder weekend vol mee, zoals hier op verzorgingsplaats Portland aan de A15 bij Rotterdam.

Vakbond CNV: ‘Goed nieuws’

“Goed nieuws”, vindt CNV Voorzitter Maurice Limmen van dit alles. “Maar met alleen deze West-Europese landen zijn we er nog niet, nu Oost-Europa nog.”

Limmen: “Ik hoop dus dat de minister deze landen ook overtuigt als hij het gesprek aangaat met de Europese Commissie en zijn collega-ministers van de andere EU-Lidstaten.”

“Zodra deze landen gaan inzien dat de huidige Europese regels uitbuiting van hun werknemers in het buitenland mogelijk maakt, komen ook zij wellicht tot inzicht dat de richtlijn moet worden aangepast.”

“Maar het is een goede eerste stap dat minister Asscher de West-Europese landen achter zijn voorstellen krijgt”, aldus Limmen. “Zonder Duitsland en Frankrijk gaat het allemaal zeker niet lukken.”

Lees ook:

Eensgezindheid aanpak oneerlijke concurrentie

TLN naar Franse zusterorganisatie

Heisterkamp-chauffeurs op Deense TV

EU-aanpak uitbuiting en verdringing

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie