Voorzichtig herstel transport
| 15:27 | Korneel Luth

Verbreding A27 begint in 2019

Minister Schultz heeft aangekondigd dat verbredingswerkzaamheden aan de A27 in 2019 zullen beginnen.

Minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op hoofdlijnen besloten hoe de A27 tussen Utrecht en knooppunt Hooipolder wordt verbreed.

  • Richting Utrecht krijgt het gehele traject tussen Hooipolder en Houten drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken, op de rest van het traject een spitsstrook.
  • Richting Breda komen er tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier rijstroken. De andere trajectdelen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook.
  • Over de Merwede bij Gorinchem komt een tweede brug met vier rijstroken.
  • Op knooppunt Hooipolder een verbindingsboog. Vanaf de A59 vanuit het westen kan het straks zonder verkeerslichten invoegen op de A27 richting het noorden.
  • Er komt een nieuwe aansluiting Gorinchem-Noord, onder andere voor de verkeersafwikkeling van het daar nog te ontwikkelen bedrijventerrein.

Doorstroming is belabberd

Met de aanpak wordt de huidige, belabberde doorstroming van het verkeer op de route tussen Amsterdam en Utrecht naar Brabant en België verbeterd. Het 47 kilometer lange traject tussen Houten en knooppunt Hooipolder heeft nu vier noteringen in de file-top 50.

Iedere dag verliezen chauffeurs veel kostbare rijtijd in de files. De A27 is al lange tijd een drama, en leek een ondergeschoven kindje te blijven. Daar waar de A2, A28, A12, A4 en andere wegen inmiddels op tal van plaatsen aangepakt zijn en aangepakt worden, blijft het tobben geblazen op de A27 tussen Utrecht en Brabant.

Minister: ‘einde hardnekkige files’

Minister Schultz van Haegen zegt: “Met de aanleg van extra rijstroken en de tweede brug over de Merwede maken we een einde aan hardnekkige files op de A27. Dit is goed voor de bereikbaarheid van de regio, goed voor de doorstroming van het verkeer en goed voor de economie.”

Wat gebeurt er tussen nu en 2019?

In overleg met de betrokken overheden en belangenorganisaties werkt Rijkswaterstaat het voorkeursalternatief nu uit in een Ontwerp Tracébesluit en Milieu Effect Rapport (MER). Dit proces start met de publicatie van de Kennisgeving MER in mei/juni van dit jaar. Op dat moment organiseert Rijkswaterstaat ook informatieavonden voor omwonenden en andere belangstellenden. Medio 2016 wordt het Ontwerp Tracébesluit ter inzage gelegd. Rekening houdend met de reacties op het Ontwerp Tracébesluit neemt de minister daarna een definitief Tracébesluit. De planning is om in 2019 te starten met de werkzaamheden.

Foto: De brug bij Gorinchem over de Merwede is met twee smalle rijstroken een nare bottleneck. Naast deze brug zal een tweede brug met vier rijstroken komen te liggen.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie