zero-emissiezone
| 09:29 | Robert Servaas

Subsidie voor schone bestelbus en vrachtwagen

Geen uitlaatgassen van vrachtwagens of bestelbusjes meer in de stad. Om dit te realiseren tekenden gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris Van Veldhoven op 9 februari jl. de uitvoeringsagenda stadslogistiek.

Hierin staan afspraken over steden die volledig schoon worden bevoorraad, waar vervoerders en ondernemers goed hun werk kunnen doen. Steden door het hele land voeren vanaf 2025 een zero-emissiezone in, zodat ze volledig schoon bevoorraad worden. Ondernemers kunnen met subsidie overstappen op een schone bestelbus of vrachtwagen. Veertien steden hebben al formeel aangekondigd in 2025 zo’n zone in te voeren. Naar verwachting loopt dat aantal rond de zomer op tot ongeveer dertig, verspreid over heel Nederland. Concreet betekent dat dat er in hun stad op termijn alleen nog volledige uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden.

eactros

Er zijn afspraken gemaakt die voor alle zero-emissiezones gaan gelden, zodat de overgang haalbaar en betaalbaar is, ook voor de kleine ondernemer. Gemeenten moeten het instellen van een zone minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Daarnaast maakt het kabinet de aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtwagen de komende jaren aantrekkelijker. Vanaf 15 maart kunnen ondernemers tot 5.000 euro subsidie krijgen bij aanschaf of lease van zo’n bestelbus. Bovendien maakte Van Veldhoven bekend dat ook voor schone vrachtwagens in maart het subsidieloket open gaat. Provincies en gemeenten zijn met de netbeheerders volop aan de slag om te zorgen dat er genoeg laadpalen op plek staan waar ze nodig zijn.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. Dat is een belangrijke stap op weg naar volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050. Het invoeren van deze zero-emissiezones scheelt in 2030 circa 1 megaton CO2 per jaar. Dat is vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot door aardgasgebruik van alle huishoudens in Den Haag en Rotterdam samen. Nederland is het eerste land ter wereld waar steden een dergelijke zone in kunnen voeren.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie