Stappenplan gegaste containers
| 16:00 | Truckstar Redactie

Stappenplan gegaste containers

Het Platform Gassen in Containers (PGIC) heeft een stappenplan opgesteld om veilig om te kunnen gaan met gevaarlijke gassen die vrij kunnen komen bij het laden en lossen van zeecontainers.

Voor bescherming van lading tegen ongedierte en ongewenste micro-organismen worden zeecontainers vaak gegast. Daarnaast kunnen gassen ook het gevolg zijn van bepaalde stoffen die zijn gebruikt bij de fabricage van het product en/of de verpakking. Loodsmedewerkers en chauffeurs lopen grote risico’s als ze de deuren van gegaste containers openen. 

Om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te verkleinen, heeft het PGIC in samenwerking met Gezond Transport een stappenplan ontwikkeld dat mensen die werken met zeecontainers een handvat geeft voor het veilig omgaan met gassen in zeecontainers. Het protocol is vastgesteld door een werkgroep onder leiding van het PGIC met daarin verladers, vervoerders, logistiek dienstverleners, expediteurs, deskundigen op het gebied van gassen, opleidingsinstanties en werknemers (FNV Bondgenoten).

Binnenkort wordt het stappenplan door TLN en FNV Bondgenoten aangeboden aan de Arbeidsinspectie. Daarmee wordt het protocol de norm voor veilig omgaan met gevaarlijke gassen in zeecontainers.

Het stappenplan is beschikbaar op www.pgic.nl en op de website van Gezond Transport.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie