Plannen doortrekken A16 Rotterdam
| 14:46 | Truckstar Redactie

Plannen doortrekken A16 Rotterdam

Er zijn vergevorderde plannen om de A16 bij Rotterdam door te trekken naar de A13.

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur nam onlangs een standpunt in over het doortrekken van de A16.

Hiermee is het tracé en de inpassing van het nieuwe stuk snelweg in hoofdlijnen bekend geworden.

Het traject begint op het knooppunt Terbregseplein, waar de A16 aansluit op de A20. Van daaruit zal de weg als 2×2 snelweg in noordelijke richting doorlopen tot aan de N209. Vanaf daar wordt de N209 samengevoegd met de nieuwe snelweg tot aan de A13 en de huidige afslag Rotterdam The Hague Airport.

Minder files

Als de weg er daadwerkelijk komt, zal dit het wegennet rond Rotterdam een flink stuk robuuster maken, en dat is goed nieuws voor chauffeurs. Vandaag de dag raakt men aan de noordkant van Rotterdam veel kostbare rijtijd kwijt aan files en vertragingen.

De huidige A13 en A20 worden ontlast en bij ongelukken zal er een extra omleidingsroute voorhanden zijn.

Rijkswaterstaat is nu bezig met de voorbereiding van het zogeheten ontwerptracébesluit, waarin de effecten van de weg op het verkeer in de regio, het milieu en de leefbaarheid in kaart worden gebracht.

Aanleg in 2017 op z’n vroegst

Als dit naar verwachting eind 2014 klaar is, kan de minister het meenemen in het tracébesluit. Wanneer dat onherroepelijk is gemaakt, volgt de daadwerkelijke aanleg. Dit zal op z’n vroegst in 2017 zijn, waarmee de weg medio 2021 open kan.

In het tracé is tevens een tunnel gepland tussen de Bergweg-Zuid en de Rotte. Verder kruist het tracé de hogesnelheidslijn naar Schiphol en Amsterdam.

Foto: In de huidige situatie houdt de A16 op en sluit deze aan op de A20.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie