Minister wil 14 rijstroken voor A27 Utrecht
| 17:46 | Truckstar Redactie

Minister wil 14 rijstroken voor A27 Utrecht

Een verbreding naar 2×7 rijstroken voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd, dat is het voorkeursalternatief voor dit traject.

Hiertoe besloot demissionair Infrastructuurminister Melanie Schultz van Haegen deze week.

De gemeente Utrecht reageerde niet zo enthousiast op de plannen, aangezien er een strookje bos buiten het natuurgebied Ameliswaard afgesnoept zal worden. Toch hebben deze verbredingsplannen duidelijk positieve gevolgen voor onder andere de luchtkwaliteit langs de weg. In de plannen is ook vijftien miljoen euro extra uitgetrokken voor natuurcompensatie en het binnen de perken houden van eventuele extra geluidshinder van de weg.

Geen files is grootste winst
Voor het transport zal de grootste winst natuurlijk zijn dat men niet langer gehinderd wordt door eindeloze files. Die gaan ten koste van waardevolle rijtijd en bovendien wordt met filerijden onnodig veel brandstof gebruikt. Overigens maken de twee extra rijstroken in noordelijke richting die onlangs geopend werden, al een duidelijk verschil.

Veiliger en betere doorstroom
Het voorkeursalternatief bestaat uit de aanleg van veertien rijstroken, waarbij het doorgaande en regionale/stedelijke verkeer van elkaar wordt gescheiden. Lokaal verkeer aan de oostkant van de stad dat gebruik wil maken van de van de Ring A27, wordt hierdoor niet meer samengevoegd met het doorgaand verkeer. Het verkeer wordt hierdoor veiliger afgewikkeld en stroomt beter door. Op dit moment liggen er tien rijstroken. Branche-organisaties TLN en EVO reageren positief op de keuze van de minister.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie