Rotterdamse haven
| 08:58 | Arjan Olsthoorn

Lichte daling goederenoverslag in Rotterdamse haven

In het eerste kwartaal van 2023 is er in de Rotterdamse haven 1,5% minder goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de overslag van containers en goederen in het breakbulk-segment (Roll-on/Roll-off en overig stukgoed) is gedaald.

De overslag in de segmenten minerale olieproducten, ruwe olie, LNG, ijzererts & schroot, agribulk en kolen is juist toegenomen. Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, zegt dat de daling te wijten is aan de hoge inflatie en de afzwakkende economie in het containersegment. Verder verwacht hij dat de onzekerheden van de huidige geopolitieke situatie en hoge inflatie zorgen voor een beperkte daling van de overslagvolumes voor de rest van het jaar.

Meer ruwe olie

In het eerste kwartaal is de overslag van nat massagoed toegenomen met 5,6%. Er is meer ruwe olie aangevoerd uit de Verenigde Staten, West-Afrika en het Midden-Oosten ter vervanging van de gesanctioneerde Russische olie. Er zijn dus meer VLCC’s (zeer grote ruwe olietankers) en Suezmax-tankers aangekomen in de haven. Ook is de overslag van minerale olieproducten toegenomen met 12% door meer overslag van diesel bij onafhankelijke terminals en aan de palen. De overslag van LNG is gestegen met 14,3% naar 3 miljoen ton door de hoge Europese gasprijs en meer spotlading die is verscheept. De groei in de aanvoer van LNG komt vooral uit de Verenigde Staten.

In het droog massagoed segment is een lichte groei van 0,2% te zien naar 17,9 miljoen ton. IJzererts en schroot en kolen zijn de belangrijkste goederensoorten en beide lieten een stijging zien. De overslag van ijzererts & schroot steeg met 10,1% en de totale overslag van kolen steeg in het eerste kwartaal met 26,3% naar 7,4 miljoen ton. Dit komt door het tijdelijk uitvallen van hoogovens in Duinkerken, Gijón en IJmuiden waardoor fabrieken in het achterland van Rotterdam intensiever draaiden.

Daling minder groot dan verwacht

De overslag van containers is gedaald met 11,5% in gewicht en 11,6% in volume. Dit was al ingezet door het wegvallen van volumes van en naar Rusland en door de daling van import uit Azië als gevolg van minder vraag naar fysieke goederen door de opgebouwde voorraden en inflatie. Toch is de daling minder groot dan verwacht omdat de volumes van en naar China nog steeds sterk zijn.

Foto: Martens Multimedia

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie