| 08:00 | Robert Servaas

Lensveld Shipping & Transport Groep vernieuwt relatie met Krone Trailers

De in Vlaardingen gevestigde LV (Lensveld) Shipping & Transport Groep is een wereldwijd opererende speler in tal van logistieke disciplines, met name in de olie & gas industrie. In Nederland heeft LV een gevarieerd truck- en trailerpark op de weg. Onlangs werd de relatie met Krone vernieuwd, wat leidde tot de aanschaf van een aantal nieuwe containerchassis.

Het gaat in eerste instantie om de Krone ELTU 70 BoxLiner containerchassis. “Daarvan hebben we onlangs de eerste in gebruik genomen en er volgen er nog een aantal”, aldus Arjan de Bie, Directeur Transport van LV Shipping & Transport Groep. De vervanging en uitbreiding maakt deel uit van een uitgebreider plan om de vloot van het bedrijf te moderniseren. “Krone produceert al geruime tijd container chassis, de eLTu70 is een variant die sinds kort gebouwd wordt en dat past heel goed in onze bedrijfsvoering”, zegt De Bie. “Deze chassis zijn flexibel, zogenaamde middenschuivers en vanwege de flexibiliteit en het gepatenteerde Compact-heck zijn de aslasten makkelijker binnen de wettelijke grenzen te houden,” zegt Herman van der Kam, Manager LV Container Trucking.

“De vloot van Lensveld omvat nu zo’n veertig containerchassis. Een deel staat op de rol om vervangen te worden”, verduidelijkt Van der Kam, “maar we willen de vloot ook verder uitbreiden.” Hij legt uit dat de bestemmingen zich voor het merendeel bevinden in de buurlanden van Nederland. “Daar gelden nog strengere eisen dan in Nederland. Zo wordt er in België veel gecontroleerd op aslastbelasting. De toegestane gewichten liggen hier anders dan in Nederland. Met de chassis van Krone zijn wij in elk opzicht gewaarborgd van goed in veilig transport binnen de kaders van de lokale wetgeving. Hetzelfde geldt voor de transporten in Duitsland.” Al het rollende materieel wordt in een eigen werkplaats in Vlaardingen onderhouden.

De Bie en Van der Kam ervaren dat het eisenpakket van hun klanten steeds breder wordt. “Het begint met een container vervoeren en het eindigt met tijdelijke opslag, soms lossen en uitleveren van de inhoud. In alle gevallen willen klanten op elk moment van de vervoersoperatie steeds preciezer weten waar hun lading zich bevindt”, zegt De Bie. LV heeft flink geïnvesteerd in haar IT oplossingen en kan hierdoor al haar klanten inzicht geven in waar de goederen zijn, dit is een continu proces. Ook beschikt LV Shipping & Transport sinds kort over een opslagvestiging op de Maasvlakte. Het DC is opgezet op verzoek van vele relaties, niet in de laatste plaats vanwege de onzekerheid die Brexit met zich mee brengt. “Het DC meet 12.000 vierkante meter, hier kunnen we naar verwachting voorlopig mee vooruit. Daar kunnen ook ’s nachts containers gehaald of gebracht worden, dit biedt LV en haar klanten veel flexibiliteit.”

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie