Kuypers Neer
| 09:05 | Robert Servaas

Kuypers Neer eerste bedrijf in Nederland met 4e Lean & Green ster

De groene kleur van de auto’s van Kuypers Neer is een bekende verschijning op de Nederlandse wegen. Het bedrijf bestaat inmiddels 95 jaar en doet mee aan het koplopersprogramma Lean & Green. Dit programma daagt hun deelnemers uit om te werken aan de continue verbetering van hun CO₂-voetafdruk.

Kuypers Neer is een familiebedrijf dat in 1927 werd opgericht. In die tijd begonnen met een hondenkar om kleine ladingen te bezorgen, profileert het bedrijf zich vandaag de dag als modern logistiek bedrijf dat zich met 38 vrachtwagencombinaties, waaronder veel LZV’s, vooral focust op volle wagen ladingen. Het werkgebied is met name Nederland en Vlaams-België.

4e Lean & Green ster

De 4e Lean & Green ster wordt behaald door te voldoen aan de (Europese) klimaatdoelstelling, namelijk 55% relatieve reductie in 2030. In basis betekent dit dus een additionele relatieve reductie van minimaal 20% ten opzichte van de gerealiseerde reductie tot en met de 3e Lean & Green Ster.

Kuypers Neer is het eerste bedrijf in Nederland, dat zowel een stappenplan opgesteld heeft, als vormbehoud heeft getoond. Dit heeft ertoe geleid dat Kuypers Neer op 12 April 2022 ook daadwerkelijk de 4e Lean & Green Ster in ontvangst mochten nemen. De 4e Lean & Green ster is de volgende concrete stap op weg naar Zero Emissie. De weg, die Kuypers Neer tot nu toe bewandeld heeft voor het bereiken van de doel, is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Bewustwording

Terugkijkend ziet Kuypers Neer dat er vooral bewustwording heeft plaatsgevonden. De chauffeurs van Kuypers Neer zijn zuiniger gaan rijden, dus minder snel optrekken, eerder laten uitrollen. Het rustiger rijden betekent ook tijdwinst in de zin van minder gestrest rijden, wat uiteindelijk meer oplevert en minder schades betekent.

Kuypers Neer heeft in de loop van de jaren een aantal maatregelen genomen, die op het eerste gezicht klein lijken, maar wel leiden tot de grote CO₂-reductie;

  • De snelheidsbegrenzers van hun trucks van 90 op 85 km/h gezet.
  • Bij het wassen van de wagens in hun eigen wasstraat, controleert men steevast de bandenspanning.
  • Men kijkt regelmatig naar de uitlijning van de banden.
  • Gebruik van FuelSave diesel, dat heeft tot een werkelijke reductie geleid van het dieselverbuik ten opzichte van ‘normale’ diesel.

Minder verbruik van diesel

Toen Kuypers Neer met dit programma begon vervoerde men een volume van 678.262 m3 en hadden ze hier 1.084.200 liter diesel voor nodig. In 2021 is het vervoerde volume toegenomen naar 1.299.550 m3 maar gebruiken ze hier ‘slechts’ 876.285 liter diesel voor.

Andere maatregelen die het bedrijf genomen heeft zijn zonnepanelen op de daken van hun bedrijfspanden. Inmiddels is het volledige wagenpark Euro 6 en hebben ze het wagenpark een jaar of 6 geleden verjongd van gemiddeld 11 jaar oud naar gemiddeld 3 jaar oud.

Verder verbeteren

Met het behalen van deze award wil het transportbedrijf laten zien dat het nog steeds in staat is om te innoveren en klaar te zijn voor de toekomst. “Kuypers Neer is trots om dit bereikt te hebben en het geeft een goed gevoel dat dit bereikt is door gewoon goed hun werk te doen. Duurzaamheid is geen ambitie meer, het zit gewoon in het DNA van het bedrijf,” aldus een woordvoerder.

“Het blijft daarom een uitdaging om te zoeken naar mogelijkheden om verder te verbeteren. We sluiten daarbij onze ogen niet voor nieuwe technieken, zoals alternatieve brandstoffen, maar denken goed na over de impact, voordat we deze omarmen. Er zijn zoveel stappen die gemaakt kunnen worden. Door bestaande dingen juist toe te passen en na te denken over de gevolgen in het grotere geheel. Het is relatief makkelijk om de processen in de eigen afdeling of bedrijf te optimaliseren, maar vaak wordt niet nagedacht over de gevolgen die dat heeft voor de keten.”

2 Reacties
Meepraten? Schrijf hier jouw reactie