| 10:40 | Bert Mateboer

Gratis verkregen Code 95 wordt ingetrokken

Chauffeurs met een geboortejaar van voor 1955 moeten toch aan de eisen van Code 95 voldoen. De minister van IenW heeft bekend gemaakt dat de vrijstelling die voor deze groep chauffeurs gold, per 1 januari 2020 wordt opgeheven.

Tot nu toe gold er, alleen in Nederland, een vrijstelling waar de Europese Commissie ernstig bezwaar tegen heeft gemaakt. Door de vrijstelling op te heffen voorkomt het ministerie dat de Europese Commissie een rechtszaak bij het Europese Hof van Justitie start tegen Nederland.

Het opheffen van de ontheffing is erg vervelend voor de chauffeurs die het treft. En voor hun werkgevers, in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Ze moeten snel starten met nascholing

Veel chauffeurs in de doelgroep hebben vlak voor 1 maart 2015 hun rijbewijs verlengd, waardoor de einddata van deze rijbewijzen in februari 2020 liggen. Dat is dicht bij de verwachte ingangsdatum van de aangekondigde wetswijziging. Zeer waarschijnlijk zijn de beroepschauffeurs die nog willen blijven rijden na die datum, nu al begonnen met het volgen van de 35 uur nascholing. Als dat nog niet zo is, dan is snel starten wel het dringende advies.

Er is echter ook nog een aantal chauffeurs uit de doelgroep die in januari 2013 hun laatste kans hebben gegrepen om nog een (C- en/of D-) rijbewijs te krijgen met een geldigheidsduur van tien jaar. De einddata van die rijbewijzen liggen in januari 2023. Het ziet er naar uit dat voor deze groep de wetswijzing echt gevolgen gaat hebben. Als de chauffeur beroepsmatig wil blijven rijden, dan is ook hier het advies om zo snel mogelijk te starten met het volgen van 35 uur nascholing.

 

 

1 Reactie
Meepraten? Schrijf hier jouw reactie