Flinke verbedingen A27, A1
| 16:29 | Korneel Luth

Flinke verbedingen A27, A1

Twee flinke wegverbredingen gaan de doorstroming op de A27 en A1 ten noorden van Utrecht sterk verbeteren.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit genomen dat verbreding van dit traject mogelijk maakt.

2×3 en 2×4 stroken

Nu rijdt het verkeer op het traject Utrecht-knooppunt Eemnes-Amersfoort over twee rijstroken per richting. Op de A27 komt tussen Utrecht en Eemnes aan weerszijden een strook erbij, waarmee dit wegvak 2×3 rijstroken krijgt. Op een deel van het traject wordt een vierde (spits-)rijstrook aangelegd – tussen Utrecht-Noord en Bilthoven. Bovendien worden de aansluitingen Bilthoven en Hilversum aangepast en krijgt op knooppunt Eemnes de verbindingsboog voor verkeer vanuit Utrecht naar Amersfoort twee rijstroken.

De A1 wordt verbreed van 2×2 naar 2×4 rijstroken tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Overigens wordt al vanaf 2015 het daarop volgende stuk weg richting knooppunt Hoevelaken verbreed, (zie het paarse deel op onderstaande afbeelding).

Flinke verbedingen A27, A1
In de ochtend- avondspits is het al jaren tobben op de A1 en A27. Ook het vrachtverkeer heeft veel last van de dagelijkse files, die veel kostbare rijtijd opsnoepen.

De verbredingswerkzaamheden aan de A27 en A1 tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten beginnen in 2016 en zullen duren tot 2018. De aanpak van het knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort volgt in de periode van 2019 tot 2022 en de aanpak van de Ring Utrecht A27/A12 in de periode van 2018 tot 2024/2026. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er in de regio’s Utrecht en Amersfoort minder files staan en de doorstroming verbetert.

Minister Schultz: impuls aan bereikbaarheid

Minister Schultz van Haegen: “Met de verbreding pakken we zes fileknelpunten uit de File Top-50 aan. Hiermee geven we een forse impuls aan de bereikbaarheid van de regio’s Utrecht en Amersfoort. We zorgen er ook voor dat het verkeer op een belangrijke hoofdverbinding tussen de Randstad, Twente en Duitsland beter doorstroomt. Dit is goed voor onze economie.”

Momenteel rijden er zo’n 90.000 voertuigen per dag over de A27 en bijna 110.000 over de A1. De verwachting is dat in 2030 zo’n 140.000 voertuigen op de A27 rijden en ongeveer 170.000 op de A1. De A1 en de A27 komen nu zes keer voor in de landelijke filetop-50, waarbij filezwaarte is berekend.

Openingsfoto: Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu.(ANP)

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie