EU-subsidie voor uitrol stroomvoorziening koelmotoren
| 14:11 | Marco Bloem

EU-subsidie voor uitrol stroomvoorziening koelmotoren

De EU heeft definitief bevestigd dat het Nederlandse bedrijf NomadPower in aanmerking komt voor een co-financiering van bijna 1,4 miljoen Euro onder het Europese TEN-T subsidieprogramma.

De EU beschouwt een netwerk van NomadPower stroomvoorzieningspunten voor geconditioneerd transport als een groen alternatief voor dieselgeneratoren, die normaal gesproken worden gebruikt om de ladingen te koelen. Het TEN-T programma is gericht op een aanmerkelijke reductie van de uitstoot van kooldioxide en stikstofoxiden langs het hoofdwegennet van Europa. Daarbij moet ook het geluidsniveau worden teruggedrongen. Met het oog op de toekomst wil men tevens minder afhankelijk worden van olie.

Stroomvoorziening op parkeerplaatsen 

De EU merkt op dat het NomadPower stroomvoorzieningennetwerk hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren. Het bedrijf richt zich voornamelijk op het aanleggen en exploiteren van stroomvoorzieningen op plaatsen waar temperatuur gecontroleerde trucks parkeren tijdens rust- en wachttijden. Dit betreft voornamelijk parkeerterreinen voor trucks langs (hoofd-) snelwegen, bij koel- en vrieshuizen en distributiecentra.

EU-subsidie voor uitrol stroomvoorziening koelmotoren

Overzichtskaart van de belangrijkste transportroutes richting het zuiden. 

Smartphone

Gebruikers kunnen de stroomvoorzieningen aan- en uitschakelen via een app of internet. De laagdrempeligheid van dergelijke systemen ziet de EU als essentieel voor een succesvolle implementatie en het gebruik in de praktijk. Met de toegezegde subsidie heeft het bedrijf de doelstelling voor eind 2015 verspreid over Europa veertig tot vijftig parkeerlocaties voor trucks van stroom te voorzien. NomadPower heeft inmiddels vijf locaties in Nederland en drie locaties in België operationeel. Locaties in Duitsland, Frankrijk en Italië zijn in ontwikkeling.

Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie