Oostenrijkers starten lobby voor LZV
| 16:16 | Truckstar Redactie

Duitsers: ‘Gaan we nog LZV rijden?’

Het Duitse bedrijfsleven heeft zich nadrukkelijk uitgesproken voor een zo snel mogelijke aanvang van de praktijkproeven met Lange en Zware Voertuigen.

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waarschuwen de Duitse regering voor een verkeersinfarct. Het krachtigst uit zich de Duitse club van groothandels ten faveure van de Ecocombi: “De test is beslissend voor het al dan niet grootschalig toestaan van deze combinaties op onze wegen. Wie tegen deze test is, neemt op de koop toe dat de voorspelde toename van het verkeer van zeventig procent tot 2015 leidt tot veel meer files waarbij een toename van het aantal ernstige ongelukken niet uitgesloten is. Zonder deze voertuigen zal de CO2-uitstoot sterk stijgen.”

Nederland
De Duitse RAI, de VDA, wijst er niet alleen op dat het rijden met LZV tot een brandstofbesparing van dertig procent zal leiden, maar ook dat in de omringende landen er successen met praktijkproeven zijn geboekt. Hierbij wordt nadrukkelijk naar Nederland gewezen. “Dat heeft bewezen dat de LZV economische, ecologische en verkeersveilige voordelen met zich meebrengt.” De bedoeling van de Duitse regering is om begin 2012 met de praktijkproef te beginnen.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie