CAO onderhandelingen in teken van gelijk werk, gelijk loon
| 13:45 | Truckstar Redactie

Bonden blij met resultaat CAO-onderhandelingen

Matige loonstijging in 2013 en gelijk werk, gelijk loon voor buitenlandse werknemers.

Op vrijdagmorgen 8 juni hebben de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgeversorganisaties. Speerpunt in de CAO-onderhandelingen was voor zowel het FNV als CNV vakmensen ‘gelijk werk, gelijk loon’.

FNV spreekt van een mijlpaal. Huub van den Dungen van FNV: “Je kunt gerust spreken van een historisch moment. Na maanden van campagne voeren, is de eis van de chauffeurs ingewilligd en wordt elke chauffeur – ongeacht het land van herkomst – beloond conform CAO. Hiermee komt een eind aan allerlei constructies waardoor Nederlandse werkgevers met elkaar concurreerden op arbeidsvoorwaarden. Het is absoluut een vernieuwende afspraak voor de sector.”

Uitdraai
Ook Frans Westerman van CNV is blij met de resultaten. Hij roemt de gemaakte afspraak over een verplichte uitdraai van de gewerkte uren die werkgevers moeten verschaffen aan chauffeurs: “Zodoende kunnen chauffeurs duidelijk terug lezen of hun gewerkte uren ook echt allemaal volgens het boekje zijn uitbetaald. Dit voorkomt enorm veel administratief gezeur en maandelijkse zorg en frustraties. Ook bij werkgevers.”

Loonsverhoging matig
Over geplande loonsverhogingen meldt Westerman het volgende: “ De eerlijkheid gebied te zeggen dat het resultaat voor wat betreft de loonsverhoging mager is. 1,5 procent per 1 januari 2013 en 0,5 procent per 1 juli 2013. Met veel hangen en wurgen hebben we bereikt dat de vergoeding inzake scholingskosten voor het over grote deel in stand blijft. In gesprek met de werkgevers was dit het maximaal haalbare.”

Uitzendkrachten
Ook uitzendkrachten kunnen volgens de bonden in de nieuwe CAO periode rekenen op eerlijke beloning. Afgesproken is dat uitzendkrachten vanaf dag één van hun contract volgens de basisvoorwaarden in de cao worden beloond. 

Veerboten
Korte tijd geleden bestond er enige onrust over de verblijfsvergoeding op veerboten. De bonden melden ook op dat gebied resultaat: “Werkgevers wilden de verblijfskostenregeling tijdens verblijf op veerboten afschaffen. Deze chauffeurs kunnen er niets aan doen dat ze die uren niet kunnen rijden, dus is het goed dat die maatregel van tafel is gehaald”, zegt Frans Westerman. Wel hebben werkgevers en bonden afgesproken dat, als werkgevers in de problemen konen met deze onbelaste vergoeding, er wordt gezocht naar een ‘betere oplossing’. Wat die betere oplossing in dat geval zou zijn is vooralsnog niet bekend.

Veilige parkeerplekken
Naast bovengenoemde resultaten zijn er afspraken gemaakt over een actieplan voor betere en veilige parkeerplekken in Nederland. De betrokken partijen slaan hiermee de handen ineen om er voor te zorgen dat chauffeurs op meer plekken goed en veilig kunnen parkeren.

De cao geldt voor circa 135.000 chauffeurs en loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013.

1 Reactie
  1. Volgens mij is dit een verplaatsing van het probleem. Als buter eo bedrijven nu een officiele vestiging openen in Polen, dan zijn ze volgens mij weer bezig met lage lonen. Alleen dan nu volgens de nette manier. Dan rijden ze via de Poolse planning. Oke de cabotage wetgeving is er wel, maar waar is de controle dan??? Volgens mij schieten we hier niks mee op!

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie