Bezwaren Schiphol-Almere van tafel
| 14:19 | Truckstar Redactie

Bezwaren Schiphol-Almere van tafel

De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het tracébesluit voor de corridor Schiphol-Almere ongegrond verklaard.

Dit is bijzonder goed nieuws aangezien Rijkswaterstaat nu kan beginnen met het aanpassen en verbreden van zo’n 63 kilometer snelweg tussen Schiphol, Amsterdam en Almere.

Omvangrijk project
Het gaat om één van de meest omvangrijke infrastructuurprojecten in jaren. Op een aantal trajecten van de A1, A2, A6, A9 en A10-Oost wordt het aantal rijbanen uitgebreid naar vier of vijf per rijrichting. Ook zullen twee tunnels – de Keizer Kareltunnel en de Gaasperdammertunnel – in de A9 worden aangelegd.

Verder zullen ongeveer honderd bestaande bruggen en viaducten worden aangepast en wordt er voor de A1 een breed aquaduct gebouwd onder De Vecht bij Weesp en Muiden. Ook worden vijf grote verkeersknooppunten aangepakt. De minister wil hiermee de toenemende verkeersproblemen in de noordelijke Randstad oplossen en de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio verbeteren.

Bezwaren
In 2020 moeten de werkzaamheden – die uit vijf deelprojecten zullen bestaan – zijn afgerond. In totaal hadden 41 particulieren, bedrijven en organisaties de Raad van State gevraagd het tracébesluit te vernietigen. De tegenstanders van het project vrezen onder andere voor meer geluidshinder en een verslechtering van de luchtkwaliteit. De Raad van State achtte deze bezwaren echter ongegrond.

Een alternatieve deeloplossing was het doortrekken van de A6, langs de Naardermeer, naar de A2. Hier bleek te grote maatschappelijke weerstand tegen te zijn. Daarop werd in een vorige kabinetsperiode besloten de huidige infrastructuur te verbeteren.

Foto: De wisselstrook op de A1 werd onlangs verbreed met een extra strook in een poging de ergste files korter te krijgen. Over enkele jaren zal dit stuk snelweg echter helemaal omgelegd zijn.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie