APMT
| 07:30 | Arjan Olsthoorn

APMT wil terminal Maasvlakte II verdubbelen

APMT wil haar terminal op Maasvlakte II vanaf begin 2023 verdubbelen qua capaciteit. Dat voornemen heeft de directie van APM Terminals Maasvlakte II (APMT MVII) meegedeeld aan de havenautoriteiten (Port of Rotterdam), de Ondernemingsraad en de betrokken vakorganisaties.

Doel is daarmee de meest moderne en efficiënte terminal van Rotterdam te worden. De uitbreidingsplannen op Maasvlakte II geven de APM terminal de toekomstbestendige solide basis om klanten duurzaam en betrouwbaar te bedienen. De hele operatie moet begin 2026 zijn voltooid. Dit om de te verwachten vervoerstromen goed te kunnen verwerken.

Efficiency blijft achter

Na de succesvolle verkoop van APMTR aan Hutchison Ports NL, richt APMT de focus volledig op Maasvlakte II. Het komende half jaar zal in goed overleg met de Ondernemingsraad worden gewerkt aan een transformatie-plan om de performance en efficiency van de terminal te verbeteren. De huidige terminal is qua omvang feitelijk te klein om optimaal te kunnen draaien. De efficiency blijft achter bij wat van een volautomatische terminal verwacht mag worden. Het aantal medewerkers ligt hoger dan oorspronkelijk beoogd.

Werkgelegenheid

APMT MVII wil de nieuwe mogelijkheden alsook de te verwachten consequenties van die toekomstige uitbreiding open bespreken. Dit wil het bedrijf doen met de Ondernemingsraad – en waar relevant natuurlijk ook met de vakorganisaties.  Belangrijk daarbij is om de personele gevolgen van deze transformatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Een gedeelte van de toekomstige gespecialiseerde nieuwe banen zal andere kwalificaties en vaardigheden vereisen. De transformatie zal daarom gepaard gaan met investeringen in om-, her- en bijscholing. Door met de Ondernemingsraad tijdig aan tafel te gaan en voldoende tijd te nemen om de benodigde plannen zorgvuldig uit te werken, verwachten het een solide basis te kunnen leggen voor bestendige groei en maximaal behoud van werkgelegenheid in de komende tientallen jaren.

Verdere uitwerking en concretisering van de plannen voor de uitbreiding van de Maasvlakte II terminal vindt plaats in 2022. Daarbij is het belangrijk dat alle bestaande afspraken en toezeggingen aan medewerkers en klanten worden gerespecteerd en nagekomen.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie