| 14:04 | Truckstar Redactie

‘ZZP chauffeurs werkloos door regelgeving’

Nederlandse zelfstandige chauffeurs (ZZP) worden door een achterhaalde regelgeving vervangen door buitenlandse chauffeurs. Dat zegt de brancheorganisatie Stichting ZZP Nederland.

“Door een passage in de Wet Wegvervoer Goederen is het onmogelijk voor Nederlandse zelfstandigen zich te verhuren aan een transportbedrijf terwijl dat in andere landen wel mogelijk is.” ZZP Nederland eist dat de wet vereenvoudigd wordt en dat zelfstandigen een eerlijke kans krijgen in de transportsector.

Benadeeld ten opzichte van Oostblokkers
ZZP Nederland zegt dat zelfstandige Nederlandse chauffeurs worden benadeeld ten opzichte van buitenlandse, lees Oost-Europese collega’s, door de in hun ogen ouderwetse en achterhaalde regelingen in de Wet Wegvervoer Goederen.

Een passage in deze wet (Artikel 2.11) luidt: “Het is een vervoerder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn”. Hierdoor zijn transportbedrijven die nu een ZZP’er inhuren in overtreding en lopen ze het risico hun transportvergunning kwijt te raken.

Om die redenen maken steeds meer transportondernemers gebruik van Oost Europese chauffeurs via onduidelijke constructies.

Ook fiscaal heeft deze wet grote gevolgen voor de zelfstandige. Door de eis van dienstbetrekking wordt de zelfstandigheid verloren en heeft men geen recht op zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Zelfstandige koeriers
Ook in de wereld van koeriers spelen de problemen. Een extra bepaling maakt het daar nog lastiger: Daar waar iedere particulier met een rijbewijs BE 3500 kilo mag vervoeren, is het voor zelfstandige koeriers verboden meer dan 500 kilo te vervoeren tenzij men beschikt over een Eurovergunning voor het verrichten van wegtransport.

Eurovergunning
De enige mogelijkheid voor de ZZP Koerier is het inschrijven als transportondernemer en een Eurovergunning aan te vragen bij het NIWO. Aan het verkrijgen van zo’n Eurovergunning zijn dezelfde forse opleidingseisen verbonden, als die voor een bedrijf dat internationaal transport met zware vrachtauto’s verricht.

Voor een zelfstandig chauffeur is dit een onzinnige en kostbare studielast. Een Eurovergunning kost vervolgens jaarlijks ca. 150 euro, maar de aanvraag een veelvoud daarvan door een kapitaaleis van negenduizend euro en het indienen van een openingsbalans die moet zijn goedgekeurd door een (kostbare) AA- of Registeraccountant. Deze kosten zijn voor veel zelfstandigen niet haalbaar.

WWG
Volgens Stichting ZZP Nederland is de situatie onwerkzaam en onredelijk. Johan Marrink van ZZP Nederland: “Nederland stelt in deze wet eisen die veel verder gaan dat Europese regelgeving. Nederland en België zijn de enige landen waar een kostbare vergunning is vereist voor het verrichten van licht transport onder de 3500 kg. Er is geen andere sector, dan het vervoer, waar men de ondernemer de plicht oplegt het werk enkel door eigen personeel te laten doen.”

Overbodige regelgeving

Marrink: “We kunnen ons voorstellen dat chauffeurs over aantoonbare vaardigheden dienen te beschikken in verband met verkeersveiligheid, maar een eis van dienstbetrekking is echt niet meer van deze tijd. Nederland is een land met veel flexibele arbeid. Jammer dat ook de sociale partners in de vervoersector nog steeds vasthouden aan achterhaalde waarden. Dit geldt ook voor overheid en politiek die deze wet dienen te veranderen.”

Foto: ANP

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie