Rolande LNG en Attero samen in productie Bio-LNG
| 14:03 | Truckstar Redactie

Rolande LNG en Attero samen in productie Bio-LNG

Rolande LNG, Gastreatment Services en Attero werken samen in de productie van vloeibaar biomethaan

Op de locatie Wijster van biogasproducent Attero is de bouw van een mobiele opwerkingsinstallatie voor de productie van vloeibaar biomethaan, ook wel Bio-LNG genoemd, gestart. Met innovatieve techniek wordt biogas vloeibaar gemaakt en ingezet als milieuvriendelijke brandstof voor het zware wegtransport. De installatie gaat in juni in bedrijf.

Bio-LNG bestaat voor ongeveer 97% uit methaan, de rest is stikstof. Het Bio-LNG wordt geproduceerd uit zogenaamd stortgas en biogas afkomstig van vergisting van organisch restmateriaal. Na reiniging reiniging en sterke afkoeling wordt het vloeibaar gemaakt. LNG en Bio-LNG zijn volgens Rolande op dit moment het enige duurzame en economisch aantrekkelijke alternatief voor diesel in het zware wegtransport.

Samenwerking

Attero levert voor het produceren van vloeibaar biomethaan de grondstof, het biogas. Rolande LNG is exploitant van Bio-LNG/LNG tankstations voor het wegtransport en plaatst de nieuwe mobiele biogas-opwerkingsinstallatie die door Gastreatment Services is ontwikkeld. Fred Schouten, directeur van Rolande LNG en IVECO Schouten, is blij met deze ontwikkeling. “We hebben jarenlang Bio-LNG uit Engeland geïmporteerd om onze IVECO vrachtwagens op het schone Bio-LNG te laten rijden. Met deze nieuwe installatie hebben we de productie in eigen hand. Hiermee is een belangrijke stap gezet om schoon en duurzaam wegtransport in Nederland mogelijk te maken.”   

Rolande LNG en Attero samen in productie Bio-LNG

Foto: Een deel van de nieuwe high-tech opwerkingsinstallatie in Wijster          

Uniek voor Nederland

“Er is in Nederland op dit moment nog geen grootschalige productie-installatie van Bio-LNG en het is dan ook geweldig dat deze bij Attero komt”, aldus Carlijn Lahaye, projectontwikkelaar bij Attero en trekker van dit project. De installatie gaat jaarlijks bijna 4 miljoen kuub biogas omzetten in 1,5 miljoen kilogram Bio-LNG. Het gaat in eerste instantie om een proef van een jaar. De installatie gaat voldoende Bio-LNG produceren om 55 trucks op jaarbasis te laten rijden.

Indien het Bio-LNG gemengd wordt met LNG dan kunnen er in totaal ongeveer 110 trucks een CO2-reductie realiseren van meer dan 50% ten opzichte van de huidige dieseltrucks. Carlijn Lahaye over de samenwerking: “De investering van Rolande LNG betekent dat in het Energy Valley gebied een schone brandstof voor vrachtwagens geproduceerd gaat worden, een goed alternatief voor diesel.”IVECO Schouten is dealer van de IVECO en Fiat bedrijfswagens die rijden op Bio-LNG. Gastreatment Services levert de techniek om vloeibaar biogas te produceren en ontwerpt en realiseert gasbehandelings- en speciale zuiveringssystemen voor biogas, stortgas en vergistingsgas.  

Rolande LNG en Attero samen in productie Bio-LNG

Foto: Rolande is al geruime tijd koploper in het exploiteren van LNG-tankstations

Voor Attero heeft deze samenwerking een duidelijke meerwaarde. Medio dit jaar neemt Attero op de locatie Wijster een biogasverzamelleiding in gebruik, die biogas aanvoert van vergisters uit de omgeving en de derde gasopwerkingsinstallatie. Deze installaties maken groen gas uit biogas van vergisters en stortgas en voeden dat in op het aardgasnet. Het vloeibare biomethaan/Bio-LNG wordt niet ingevoed op het aardgasnet, maar getransporteerd per tankauto.

De nieuwe installatie maakt het mogelijk dat biogas opgewerkt kan worden in periodes dat er minder gas ingevoed kan worden op het aardgasnet. Daarmee neemt de flexibiliteit toe van de locatie Wijster als biogascentrum. De nieuwe installatie wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Drenthe en TKI Gas (Topconsortium voor Kennis en Innovatie). Daarnaast wordt het project ondersteund door  Energy Valley, de TaskForces Groen Gas Noord-Nederland, het Nationaal LNG-Platform, de GasUnie en LNG Noord-Nederland.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie