Scania LZV
| 14:00 | Robert Servaas

Nieuwe EU-wetgeving maten en gewichten in de maak

Brussel werkt aan nieuwe wetgeving voor de maten en gewichten van bedrijfsvoertuigen. Het is de bedoeling om de efficiëntie en de milieuprestaties van het wegvervoer verbeteren. Er wordt onder meer gedacht aan een verhoging van het maximumgewicht naar 44 ton en meer inzetmogelijkheden voor langere voertuigcombinaties, aldus TLN.

De regels voor de maximumgewichten en -afmetingen van zware bedrijfsvoertuigen zijn vastgelegd in de EU-vervoersrichtlijn 96/53/EG. Deze zijn verplicht voor het internationale wegvervoer. Voor het nationaal vervoer geldt dat alleen voor de afmetingen. Landen mogen zelf hogere gewichten en aslasten toestaan. De maten en gewichtenwetgeving vormen een politiek gevoelig dossier. Dat verklaart ook waarom de richtlijn in de afgelopen 26 jaar slechts een paar keer is gewijzigd. De Europese Commissie heeft nu een grote herziening van de richtlijn aangekondigd. Doel is om de regels voor het wegvervoer tussen de lidstaten beter op elkaar af te stemmen en het wegverkeer verder te vergroenen. De nieuwe richtlijn moet ook bijdragen aan de klimaatambities van de Europese Green Deal. Dat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990.

Te veel versnipperd

Wat verandert er? De Europese Commissie heeft een aantal zaken genoemd die ze wil aanpakken. Eén daarvan betreft de inzet van grotere en langere voertuigen. De commissie ziet daarin veel besparingspotentieel. De huidige markt is te versnipperd om dat te benutten. Het plan is om de EU-regels meer te harmoniseren en ook meer ruimte te geven aan het grensoverschrijdend vervoer. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan automatische toestemming voor vervoer tussen twee aangrenzende landen die deze combinaties al toestaan. Voor het gewicht wordt gesproken over 60 ton voor emissievrije combinaties of in combinatie met intermodaal vervoer.

Voor het ‘gewone’ grensoverschrijdend vervoer komt de 44 ton ook dichterbij. Steeds meer landen hanteren deze grens al voor het binnenlands vervoer. De Europese Commissie gaat onderzoeken of deze waarde ook voor het internationale verkeer mogelijk is. De huidige problemen bij de lengte voor Europese voertuigtransporten wil de commissie aanpakken door een maximumlengte van 20,75 meter in de nieuwe richtlijn op te nemen. In veel landen geldt deze waarde al.

Consultatieronde

De Europese Commissie heeft begin dit jaar al een verzoek tot input aan alle stakeholders in de EU gedaan. Er loopt nu een consultatieronde (tot 19 juli) waarin betrokken partijen hun mening kunnen geven over het effect van de huidige richtlijn en mogelijke wijzigingen. De bevindingen die hieruit komen, worden meegenomen in het herzieningsvoorstel. Dat wordt naar verwachting eind van dit jaar bekendgemaakt. De nieuwe richtlijn wordt eind 2023 verwacht.

1 Reactie
  1. Ik denk niet dat duitsland in verband met de bruggen problematiek meegaat naar 44ton. In België willen ze naar 46 ton en in Nederland terug van 50 ton? Ik geloof het niet. Materiaal is er op aangepast.. zal mij meevallen…

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie