Mooij verliest in hoger beroep
| 17:48 | Truckstar Redactie

Mooij verliest in hoger beroep

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft zich dinsdag 28 mei uitgesproken in het hoger beroep inzake Mooij Oost Europa Services BV gevestigd in Milsbeek (gemeente Gennep).

Mooij heeft bij het hof getracht het vonnis van de kantonrechter uit Roermond onderuit te halen.

De kantonrechter had op 10 augustus 2011 gesteld dat Mooij met het inzetten van Poolse chauffeurs via een Pools uitzendbureau en onder Poolse arbeidsvoorwaarden onrechtmatig had gehandeld. Het gerechtshof heeft nu middels een arrest de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd. Daarmee staat vast dat ook voor de Poolse chauffeurs die via het Poolse uitzendbureau voor Nico Mooij door Europa rijden, de Nederlandse Cao ‘Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen’ van toepassing is.

Arrest
Voor een belangrijk deel heeft het hof in dit arrest laten meewegen dat het internationale  transportwerk vanuit Nederland wordt aangestuurd en dat de werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van Mooij BV. Daarmee concludeert het hof dat zowel de aard en opzet van de inleenconstructie als het centrum van activiteiten erop wijst dat er een zodanig nauwe band met Nederland bestaat dat de dwingende bepalingen van Nederlands (arbeids)recht voor de arbeidsovereenkomsten tussen Mooij’s Poolse uitzendbureau en haar Poolse werknemers van toepassing zijn.

Het hof bekrachtigt met deze uitspraak het vonnis van de kantonrechter, dat Mooij BV onrechtmatig heeft gehandeld en kwalificeert dit soort ‘uitzendconstructies’ dus als illegaal.

Henri Janssen, bestuurder van FNV Bondgenoten: “Dit arrest is een doorbraak in de strijd van FNV Bondgenoten tegen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Deze uitspraak is een mijlpaal in onze strijd tegen cao-ontduiking, verdringing van Nederlandse chauffeurs en uitbuiting van Oost-Europese chauffeurs. Dit arrest zal bovendien niet alleen in de transportsector grote invloed hebben, maar in alle sectoren waar wordt gebruikgemaakt van dit soort illegale uitzendconstructies. Zoals in de bouw, de agrarische sector en de handel.”

Vallenduuk
Advocaat Han Vallenduuk tekende het hoger beroep uit naam van Mooij. Volgens hem juicht het FNV iets te hard: “Dat iemand bepaalde arbeidsvoorwaarden niet toepast, betekent nog niet dat de uitzendconstructie illegaal is, zoals FNV pretendeert”, meldde Vallenduuk aan de collega’s van Nieuwsblad Transport. Hij voegt toe: “Het Hof heeft met zoveel woorden bepaald dat het met het oogpunt op vrije mededinging op de Europese markt geoorloofd is om de Nederlandse arbeidsvoorwaarden te ontlopen.”  

Of de uitspraak veel effect zal hebben op het aantal bedrijven dat werkt met buitenlandse werknemers is niet duidelijk. Voor Nico Mooij geldt dat het bedrijf zich inmiddels bedient van een andere constructie waarop deze uitspraak niet van toepassing is. 

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie