Kentering winstgevendheid transportbedrijven
| 17:09 | Korneel Luth

Kentering winstgevendheid transportbedrijven

Na bijna vijftien jaar begint de winstgevendheid van Nederlandse transportbedrijven te verbeteren.

Het heeft lang geduurd maar de winstgevendheid van Nederlandse transportbedrijven zit eindelijk in de lift. Dat valt op te maken uit het laatste Vooruitzicht Transport en Logistiek van de ING Bank.

De verbeterende rentabiliteit komt voor rekening van stijgende vrachtvolumes. Hierdoor kunnen transportbedrijven de beladingsgraad en efficiëntie van hun transportplanning en ritten verbeteren.

Kosten stijging beperkt gebleven

Tegelijk blijven de vrachttarieven gelijk en is een kostenstijging slechts matig geweest. Dit laatste heeft eveneens een gunstige uitwerking op de rentabiliteit, zo zegt de ING. De brandstofkosten hebben zich met een daling van de olieprijs gunstig ontwikkeld. En een echte stijging lijkt voorlopig niet aan de orde.

Bovendien is door de late totstandkoming van de cao beroeps-goederenvervoer in 2014 geen algemene loonkostenstijging geweest. Maar met de 2,25 procent hogere lonen voor chauffeurs per 1 januari 2015 stijgen de loonkosten dit jaar wel.

De licht gedaalde tarieven wijzen er echter op dat deze stijging niet (volledig) is doorberekend in nieuwe contracten.

Goedkope lonen-concurrentie

Het ING-rapport rept in deze context ook over over oneerlijke concurrentie door bedrijven die goedkope Oost-Europese chauffeurs inzetten op West-Europees werk: “In het internationale wegtransport woedt de concurrentiestrijd op loonkosten voort.”

Volgens de ING maakt dit het lastig voor transportbedrijven om betere tarieven te kunnen berekenen. Want hoe kunnen anders de vrachttarieven gelijk blijven bij een toenemende vraag naar transport.

‘Speelveld blijft uitdagend’

In de afgelopen vijf jaar is er volgens de ING maar één jaar geweest waarin de tarieven sneller stegen dan de inflatie. Dat was het jaar 2010.

Het speelveld blijft hiermee uitdagend, concludeert de ING. En financiële vooruitgang bij transportbedrijven zal vooral van binnenuit gerealiseerd moeten worden.

Chauffeurstekort komt eraan

De uitdaging voor transportbedrijven is volgens de ING om de arbeidsproductiviteit te laten stijgen. Tevens neemt de filezwaarte weer toe en een andere uitdaging wordt een hernieuwd chauffeurstekort. Dat lijkt haaks te staan op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Maar het aantal vacatures stijgt, terwijl de beroepsgroep vergrijst en de uitstroom flink toeneemt.

Volumegroei

In 2014 werd een volumegroei van twee procent geregistreerd ten opzichte van 2013. Voor dit jaar wordt een groei van 2,7 procent verwacht ten opzichte van 2015. Die groei komt voor een deel uit het binnenlands vervoer, omdat de bouw en de detailhandel het weer beter doen.

Maar dankzij een sterker wordende export, gaat ook het internationale vervoer mee. De export van olie, chemische producten, machines, apparaten en voertuigen zit in de lift.

Foto: de export van machines zit in de lift, evenals de deteilhandel en de bouw in de binnenlandse economie, en dat levert werk op.


Klik hier voor het nieuwsoverzicht

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie