ILT wordt strenger
| 16:24 | Truckstar Redactie

ILT wordt strenger

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat strenger controleren op de naleving van de rij- en rusttijden en overbelading.

Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde Meerjarenplan 2012-2016 van de ILT. De inspectiedienst concludeert dat in het wegtransport zeventig procent van de bedrijven goed noch slecht scoort wat betreft naleving van de wet. Als oorzaken wordt hoge concurrentiedruk en de lage marges genoemd.

Daarbij vergeet men de absurde en onrealistische handhaving van de rij- en rusttijden in landen als België, Frankrijk, Italië, en Spanje.

Om het Nederlandse wegtransport beter in het gareel te houden, zal de ILT in eerste instantie het aantal ‘zichtbare acties’, ofwel controles, uitbreiden. Hier gaat namelijk een preventieve werking vanuit. Maar ook op digitaal niveau gaat er strenger gecontroleerd worden, bijvoorbeeld op aslasten door middel van nieuwe weeglussen in het wegdek (zie foto). Het aantal wordt uitgebreid tot twintig.

Overbelading betekent concurrentie-vervalsing en het sneller slijten en beschadigen van het wegdek. Dit laatste kost de overheid extra geld en heeft tevens een negatief effect op de doorstroming omdat herstel-werkzaamheden uiteraard gepaard gaan met afsluitingen rijstroken, met alle nodige files en vertraging van dien.

Enkele trekas
Een bekend probleem met de aslasten is echter de enkele trekas van de Europese trekker-oplegger. Die trekas is snel te zwaar, terwijl het totale truckgewicht vaak nog onder de veertig ton ligt. De ILT raadt transporteurs daarom aan om na te denken over alternative configuraties, zoals een voorloop-as of sleepas.

De rijtijden 
Wat betreft de rijtijden, ook hier gaat de ILT strenger op controleren. In minimaal tien tot vijftien procent van het aantal verkeersongevallen speelt (over-)vermoeidheid een rol.

Daarnaast is vastgesteld dat er veelvuldig gerommeld wordt met de digitale tachograaf. Ook hier is concurrentie-vervalsing een probleem, maar het kan ook onveilige verkeerssituaties in de hand werken.

De ILT verwacht dat er in de toekomst alleen maar meer gesjoemeld wordt met de digitacho, en daar zouden ze best gelijk in kunnen hebben. De rij- en rusttijden, maar vooral de veel te strenge controles in bepaalde landen ten zuiden van ons, dwingen chauffeurs en transporteurs tot manipulatie. Het is een onwerkbare situatie.

Toch gaat de ILT juist hier strenger op controleren. Maar dat betekent niet dat er meer trucks van de weg gehaald zullen worden. Dat aantal staat op 11.000 trucks en 750 bedrijfsinspecties per jaar; dit blijft gehandhaafd.

Gevaarlijke stoffen
Ook het toezicht op het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen heeft een hoge prioriteit de komende jaren. Interessant is dat slechts zeventien procent van de zeventig en tachtig miljoen ton aan gevaarlijke stoffentransporten over de weg gaat. Het allergrootste deel daarvan, 78 procent, wordt via de binnenvaart afgehandeld. Het spoor vervoert vijf procent.

Bij het wegvervoer verwacht de inspectie op de middellange termijn dat het vervoer van alternatieve brandstoffen (waterstof, aardgas, (bio)alcohol) zal toenemen gezien de toenemende aandacht voor klimaatverandering. Een nieuwe ontwikkeling is de steeds grotere stroom gevaarlijke stoffen vanuit de recyclingindustrie, zo schrijft men.

Ook staat te lezen: “Nederland is een belangrijk doorvoerland. Dat feit en het feit dat Nederland mainports als Rotterdam en Schiphol heeft, geven het werkterrein van de inspectie een sterk internationaal karakter. Vrijwel alle Nederlandse transportondernemingen zijn inmiddels ook internationaal actief. Dat vraagt om meer internationale samenwerking door toezichthouders. Van een dergelijke samenwerking is al van oudsher sprake in de zeevaart en de luchtvaart, maar ook in het goederenvervoer over de weg, het spoor
en de binnenvaart is die niet meer weg te denken.”

Foto: Een truck rijdt over een weeglus. Per as wordt een redelijk nauwkeurige indicatie van het gewicht gegeven, aan de hand waarvan trucks van de weg geplukt worden voor de officiële wegen met ge-ijkte weegapparatuur.

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie