cabotage
| 09:18 | Arjan Olsthoorn

ILT constateert 39 cabotage overtredingen tijdens controleweek

In de week van 2 tot en met 5 april nam de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deel aan de Europese controleweek op cabotage. De ILT controleerde in Bodegraven, Geldrop, Moerdijk, Venlo, Zwolle en op de Maasvlakte. In totaal zijn 120 controles verricht en 39 overtredingen geconstateerd.

De meeste overtredingen werden vastgesteld in Bodegraven, Geldrop en op de Maasvlakte. Cabotage is het vervoer van goederen over de weg binnen een land voor rekening van buitenlandse vervoerders. Naast cabotage controleerde de ILT ook op onder andere rij- en rusttijden, ketenaansprakelijkheid en code 95. Op sommige locaties was de Nederlandse Arbeidsinspectie aanwezig om meer inzicht te krijgen in de naleving van de detacheringsrichtlijn, waarvoor de Arbeidsinspectie toezichthouder is. De regels voor cabotage, rij- en rusttijden, ketenaansprakelijkheid, code 95 en detachering zijn gericht op een eerlijke transportmarkt, het verbeteren van de concurrentieverhoudingen en de verkeersveiligheid en de sociale bescherming van de chauffeur.

Overtredingen

In de controleweek heeft de ILT de volgende maatregelen opgelegd:

 • 10 processen-verbaal voor illegale cabotage;
 • 10 boeterapporten voor het houden van de normale wekelijkse rust in de cabine. Dit is niet toegestaan; de werkgever moet zorgen voor accommodatie of dat een chauffeur kan terugkeren naar zijn standplaats;
 • 2 processen-verbaal vanwege het ontbreken van een bestuurdersattest. Dit attest bewijst dat een niet-EU chauffeur in dienst is bij een Nederlandse transportonderneming en dat de Nederlandse arbeidsvoorwaarden worden gehanteerd;
 • 5 boeterapporten voor verkeerde bediening van de tachograaf, waardoor de rij- en rusttijden onjuist werden geregistreerd;
 • 1 proces-verbaal vanwege het ontbreken van de code 95. Deze code op het rijbewijs toont de vakbekwaamheid van een chauffeur aan;
 • 1 proces-verbaal vanwege het ontbreken van de vereiste stootbalk. Bij een afzetcontainer is een stootbalk verplicht als de container meer dan 60 cm van de achterzijde en meer dan 55 centimeter boven het wegdek uitsteekt. Dit is om te voorkomen dat een auto bij een aanrijding onder de container terechtkomt;
 • 1 proces-verbaal omdat de bestuurder niet in loondienst was;
 • 1 waarschuwing voor het niet kunnen tonen van de vervoersvergunning. Deze is alsnog ter plaatse gebracht en aan de ILT getoond;
 • 8 waarschuwingen voor kleine overtredingen m.b.t. de rij en-rusttijden en de bediening van de tachograaf. Zoals bijvoorbeeld het niet vastleggen van begin- en eindland en grenspassages.

Toezicht ILT

De ILT zet zich in voor veilig, eerlijk en duurzaam beroepsgoederenvervoer. Ongelukken in het wegtransport kunnen ontstaan door oververmoeidheid en gebrekkige opleiding van chauffeurs, technische gebreken aan voertuigen of verkeerde belading. Het niet naleven van de regels voor de rij- en rusttijden, belading, vergunningseis of cabotage leidt tot onveiligheid en oneerlijke concurrentieverhoudingen tussen transporteurs. Bovendien kan het niet-naleven van de regels de luchtkwaliteit verminderen en schade aan het wegennet veroorzaken.

Handhavers in Europa werken samen

De Europese controleweek op cabotage was georganiseerd door de Euro Controle Route (ECR). Binnen de ECR werken de handhavende instanties van EU-lidstaten samen aan een veilige, eerlijke, sociale en duurzame wegtransportsector. Dat doen zij onder andere door harmonisering van de handhaving, kennisdeling, informatie-uitwisseling, training en opleiding en diverse gezamenlijke controles.

Foto: ILT

2 Reacties
 1. Kijk dat ziet er goed uit deze controle, maar mijn voorstel is dat het veel meer moet worden gedaan, weekend rust bv heel t land staat vol met witte kenteken platen die gewoon in hún cabine de weekend rust nemen, dus deze controle,s zijn een druppel op de gloeiende plaat helaas en dat alles ten koste van de correcte nl bedrijven die zorgen voor t naleven van de wetgeving maar wees gerust je komt gele platen in Europa bijna niet meer tegen, weg geconcurreerd om dat ?? vul t zelf maar in 👌

 2. Dat is 33% wat fout zit !!
  Ga nu eens wekelijks controleren ILT en pak dat eens aan !
  Controles zijn hier wat dat betreft een regelrechte giller.
  45 uurs rust maken zorg dat je in Nederland bent want hier word nauwelijks gecontroleerd 😂

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie