EVO wil vrije cabotage, huh?
| 17:27 | Truckstar Redactie

EVO wil vrije cabotage, huh?

Verladers-organisatie EVO heeft bij de Europese Commissie gepleit voor het vrijgeven van de cabotage. Opmerkelijk.

Er zitten veel kanten aan het cabotage-verhaal. Hieronder lees je over de voordelen en ernstige nadelen van vrije cabotage, en legt een woordvoerder van EVO uit wat zijn organisatie precies bedoelt.

Wat het pleidooi van EVO bij de Europese Commissie betreft, alleen al vanwege de slechte timing is het opmerkelijk. Er is veel ophef vanwege de onthullingen van TV-programma Zembla van 12 oktober over illegale cabotage en de grote twijfels rond de vakbekwaamheid van onze goedkope Oostblok-collega’s en hun opleidingsniveau.

EVO zegt op haar website: “We streven naar een geheel vrije cabotage binnen Europa. Daarbij vragen we de overheid de eisen voor het beroepsvervoer te versoepelen en een lagere grens voor kredietwaardigheid te aanvaarden. We willen het bovendien gemakkelijker maken om buitenlandse chauffeurs in te zetten.”

Klap in het gezicht

Dat laatste is voor de Nederlandse chauffeur een absolute klap in het gezicht. Maar het is ook vreemd omdat EVO tegelijk dit zegt: “EVO streeft naar een vrije vervoersmarkt met gelijke concurrentievoorwaarden.” Die gelijke concurrentievoorwaarden zijn er echter niet in het huidige Europa. Het vrijgeven van de cabotage betekent daarom oneerlijke concurrentie met vooral de negatieve gevolgen die we nu al elke dag aan den lijve ondervinden.

EVO legt uit aan Truckstar

Wij namen contact op met EVO en woordvoerder Jeroen de Veth legt graag aan Truckstar uit waarom zijn organisatie toch streeft naar vrije cabotage: “In de EU hebben we een interne markt met vrij verkeer van mensen, goederen, kapitaal, en diensten”, zegt de Veth. “Ofwel vrije concurrentie, omdat dat goed is voor de economie. Dat is bewezen. Maar waarom zou die filosofie niet op een onderdeel van de economie – het wegtransport – van toepassing zijn?”

“De interne markt waar we naar streven is er vanwege de cabotagebeperkingen nog niet helemaal. Tegelijk zeggen wij echter ook dat de randvoorwaarden gelijk moeten zijn. Een Pool of andere Oost-Europese chauffeur moet zoveel mogelijk aan dezelfde eisen voldoen als een Nederlandse chauffeur. En wat betreft de lonen, je ziet dat een land als Polen enorme groeicijfers laat zien. De welvaart en daarmee ook de inkomens stijgen daar snel en zullen op termijn gelijk zijn aan de Nederlandse salarissen. Alleen in Zuidoost-Europa zien we dat nog niet.”

“Het vrijgeven van de cabotage en het creëren van gelijke randvoorwaarden zijn twee loten aan dezelfde stam”, zo vervolgt en concludeert de Veth. 

Gevolgen ernstig – einde Nederlandse chauffeur?

Dat klinkt helder, en de Nederlandse economie heeft in theorie zeker baat bij een verdere liberalisering van de Europese interne markt. Maar zolang de verschillen in salariëring, opleiding en opleidingsfraude tussen West- en Oost-europese chauffeurs nog groot zijn, zoals nu het geval is, blijft de vraag hoe ernstig de gevolgen van het nu vrijgeven van de cabotage zullen zijn. De verwachting is dat die voor Nederland niet goed zijn. Misschien zijn het juist geen twee loten aan dezelfde stam. Wat zijn zoal de negatieve gevolgen?

Oost-Europese chauffeurs zullen ongelimiteerd ingezet kunnen worden. Nederlandse bedrijven zullen via wat voor constructies dan ook, nog meer Oost-Europese chauffeurs aannemen, Nederlandse chauffeurs worden hierdoor verder uit hun vak gedrukt en Nederlandse transportbedrijven krijgen nog meer concurrentie van Oost-Europese bedrijven.

Het aantal onveilige situaties op de weg en bij bedrijven zal verder toenemen, want het aantal drinkende, en slecht, of niet opgeleide chauffeurs op onze wegen zal toenemen. Het aantal bizarre ongelukken met Oostblokkers zal verder stijgen, ook met ADR-transporten en de communicatie met 112 en andere hulpdiensten bij ongevallen of wat voor problemen dan ook, zal vanwege de taalproblemen uiterst stroef verlopen.

Ook de overlast, troep en het aantal gevallen van dieseldiefstal en andere criminaliteit van en door Oost-Europese chauffeurs op parkings, verzorgingsplaatsen en op haven- en bedrijfsterreinen zal verder toenemen. Deze mensen zijn namelijk wekenlang van huis, kunnen hier met hun lage inkomens slecht uit de voeten en worden veelal met hun truck aan hun lot overgelaten.

Sector en imago lijden

Tot het moment dat de lonen gelijk zijn, zal de Nederlandse transportmarkt verder uitgehold worden. Niemand weet wanneer die lonen wel gelijk zijn. Ook de Veth weet dit niet. Vrije cabotage zal de tarieven voorlopig nog verder onder druk zetten, met nog meer ontslagen en faillissementen van Nederlandse transportbedrijven als gevolg. Onze schatkist loopt daarmee steeds meer (inkomsten-)belasting mis – er verdwijnt een deel uit onze economie – en het kwetsbare imago van het wegtransport gaat helemaal kapot.

Toch zijn er nog enkele voordelen te noemen. De Veth: “We zitten in Nederland in de toekomst met een chauffeurstekort. We hebben die chauffeurs uit andere landen nodig. Een ander belangrijk punt is dat trucks nu meer lege kilometers rijden dan nodig is. Dat kost geld maar is ook slecht voor het milieu.” Voor de EU is dit eveneens een belangrijk punt aangezien zij er alles aan willen doen om de CO2-uitstoot van Europa naar beneden te krijgen. 

Daarnaast is vrije cabotage handig in het buitenland, ook voor Nederlandse chauffeurs, want die mogen dan meer dan de huidige drie binnenlandritten doen in een ander land. In het Engelandwerk zou dit niet gek zijn bijvoorbeeld. Chauffeurs koppelen daar geregeld om in de verschillende havens en beginnen daarmee telkens een nieuwe binnenlandrit. 

Waardering EVO voor Nederlandse chauffeur

Overigens waardeert EVO de Nederlandse chauffeur wel: “Die is een goede dienstverlener voor het Nederlands bedrijfsleven en zal dat ook altijd blijven. Wij verwachten niet dat de Oost-Europese chauffeur de Nederlandse chauffeur verdrukt. De Nederlandse chauffeur is met zijn specifieke kennis, vooral in het binnenlandwerk onmisbaar. Bovendien kijken verladers natuurlijk naar de prijs, maar ook naar kwaliteit en duurzaamheid. Een verlader heeft geen belang bij slechte kwaliteit transport”, aldus de Veth.

Gelijk speelveld vereiste

Vrije cabotage is een mooi idee. Maar werken doet het pas als er een zogeheten ‘level playing field’ is. Dat wil zeggen: een Europese transportmarkt waarin chauffeurs gelijkwaardig opgeleid zijn, op een gelijkwaardig veiligheidsniveau werken, en gelijkwaardige salarissen krijgen. In Amerika worden Mexicaanse chauffeurs om exact deze reden wel buiten de deur gehouden. Dit terwijl er in Amerika een chauffeurstekort is, en beide landen wél verenigd zijn, samen met Canada, in de NAFTA, (North American Free Trade Agreement), de interne markt van Noord-Amerika. Daar snappen ze het dus wel.

4 Reacties
  1. Voordelen:

    “Toch zijn er nog enkele voordelen te noemen. De Veth: “We zitten in Nederland in de toekomst met een chauffeurstekort. We hebben die chauffeurs uit andere landen nodig. Een ander belangrijk punt is dat trucks nu meer lege kilometers rijden dan nodig is. Dat kost geld maar is ook slecht voor het milieu.” Voor de EU is dit eveneens een belangrijk punt aangezien zij er alles aan willen doen om de CO2-uitstoot van Europa naar beneden te krijgen.”

    Hallo! Nederland verziekt het voor de Nederlandse chauffeur! Ga eens terug naar af! We hebben de buitenlandse chauffeur niet nodig! Er zitten genoeg chauffeurs thuis zonder werk juist omdat de buitenlandse chauffeurs hier maar al te welkom zijn. SUKKELS!

  2. De E.V.O. (eigen vervoer organisatie) is opgericht door de fabrikanten, handelaren en iedereen die zelf dachten dat ze ZELF een vrachtwagen voor zichzelf nodig te hebben. Ze hebben toen gezamenlijk de E.V.O. opgericht om zelf hun eigen vervoer te mogen doen van hun eigen producten, omdat ze, of niet tevreden waren over de transportbedrijven die het vervoer deden, of omdat ze dachten dat ze het zelf goedkoper konden doen, of omdat ze de gehele lijn van hun eigen producten helemaal in eigen hand en onder eigen controle wilden houden. Nu zien ze achteraf hun eigen grove fouten in, en dat hun korte termijn denken helemaal heeft gefaald en dat het bergen geld kost. Om hun zogenaamde parade paardjes toch nog enigszins betaalbaar te houden, willen ze voor (dumpprijzen) toch terugvracht mee terug nemen, want alles is NU beter dan helemaal leeg terug te komen. Dat wisten deze heren handelaren toen heel goed, en zien nu in dat het ondoordachte fantasie dromen waren en dat ze zich helemaal ver- en misrekent hadden, en dat ze feitelijk boven hun stand leefden met droombeelden van een eigen wagenpark met alles erop en eraan. Nu komt de E.V.O. achteraf weer met kortzichtige ondoordachte plannen en wensen om het professionele transport in Nederland weer een schop onder de kont te geven om hun weer korte termijn denken, kracht bij te zetten door in het Europese parlement te gaan lobbyen voor vrije cabotage van goederen, terwijl de professionele transportbedrijven aan ontelbare regeltjes, wetjes, vergunningen, opleidingseisen etc. etc. etc. moeten voldoen om ook maar 1-pallet te mogen vervoeren in Europa. En nu denken een paar mongoloïde vetgemeste bestuursleden met een laag IQ van de E.V.O. hier een graantje van mee te pikken, terwijl het ONZE zuurverdiende boterham is, en daardoor weer een professionele bedrijfstak in Nederland de das om te doen. Ik kan me niet inbeelden dat de Europese bestuursleden, zich gaan verlagen door naar deze varkenskoppen te luisteren, maar je weet het niet, want ik blijf me verbazen hier in Nederland over de korte termijn politiek. Hier geld weer het oude spreekwoord, “SCHOENMAKER, BLIJF BIJ JE LEEST”.

  3. Vrij cabotage kan alleen als Europa een vast tarief voor al transpot hanteert! En alle chauffeurs in Europa de zelfde salaris hebben en opleidingsniveau! En eerder niet!

  4. Misschien kan FNV daar een punt van maken ipv alleen maar te zeuren over gelijke lonen. Misbruik en uitbuiting aanpakken oke maar een Oostblokker hetzelfde salaris geven als een Nederlander? Dat is een fortuin voor die mannen de kosten in die laden zijn veel lager. Veel belangrijker Gelijke opleidingen als je in NL wilt rijden!

Meepraten? Schrijf hier jouw reactie